Sympozjum „Gaius noster. Polskie studia nad »Instytucjami« Gajusa w latach 1816-2016”

Katedra Prawa Rzymskiego KUL organizuje sympozjum „Gaius noster. Polskie studia nad »Instytucjami« Gajusa w latach 1816-2016”, które odbędzie się 17-18 października 2016 r. w Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Sala Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (CI-204).
 
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 12:55 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2016-10-14