Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa UKSW

Katedra Teologii Pastoralnej KUL

 

Zapraszają na sympozjum naukowe

 

DOROSŁY W KOŚCIELE.

KU MODELOWI DUSZPASTERSTWA DOROSŁYCH W POLSCE

 

5 czerwca 2019 r.

Warszawa, ul. Dewajtis 5

Sala 46

 

 

10:00                         Rozpoczęcie Konferencji – Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologicznego

 

I. SESJA:

 

10:20 – 10:40             Ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski WT UMK

                                  Podstawy psychologiczne duszpasterstwa dorosłych

 

10:40 – 11:00             Dr Mateusz Tutak WT UKSW

                                  Kim są osoby w wieku produkcyjnym? Analiza socjologiczna

 

11.00 – 11.20             Ks. dr Robert Sadlak WT UO

                                  Kryzys małżeństw i rodziny wyzwaniem dla duszpasterstwa dorosłych

 

  

11:20 – 12:00             Dyskusja

 

12:00 – 12:30             Przerwa

 

II. SESJA

 

12:30 – 12:50             Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek WT UKSW

                                  Potrzeba katechezy dorosłych w Polsce

 

12:50 – 13:10             Ks. prof. KUL dr hab. Dariusz Lipiec WT KUL

                                  Formacja ludzka i duchowa dorosłych katolików w parafii

 

13:10 – 13:30             Dr hab. Jolanta Kurosz WT UAM

                                  Formacja świeckich na uniwersytetach

 

13.30 – 13.50             Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda WT KUL

                                 Formacja dorosłych wobec kryzysu wiary

 

13.50 – 14.10             O. prof. KUL dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv WT KUL

                                  Czy dorośli potrzebują specjalnego duszpasterstwa?

 

14:10 – 14:30             Dyskusja

                                  

                                   Zakończenie Konferencji – Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, Prodziekan Wydziału Teologicznego

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2019, godz. 21:30 - Marek Fiałkowski