24 października 2018 r. odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum pt. Kościół wobec niewierzących zorganizowane przez Specjalizację Teologii Praktycznej KUL:

 

Program sympozjum:

 

9.00 – Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL

9.10 – Działalność dydaktyczno-organizacyjna w KUL oraz twórczość naukowa bp. dra hab. Wiesława Śmigla, prof. KUL – ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL

Wręczenie Medalu, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński Rektor KUL, ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, Dziekan Wydziału Teologii KUL

Słowo bp. dra hab. Wiesława Śmigla, prof. KUL

 

10.00 – Wprowadzenie do sympozjum – o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL

 

Sesja pierwsza – przewodniczy: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

10.20 – Nowy ateizm – ks. dr Tomasz Huzarek UMK

10.40 – Niewierzący i obojętni religijnie w świetle badań socjologicznych – ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL

11.00 – Praktykują a nie wierzą: czy to aby nie gra pozorów? – o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP UW

11.20 – Wiara i niewiara w Absolut w procesie psychoterapii. Refleksja psychoterapeuty – dr Błażej Szostek UKSW

 

11.40-12.00 – Przerwa

 

Sesja druga – przewodniczy ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW 

12.00 – Preewangelizacyjny „zaczyn” w człowieku niewierzącym – ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT

12.20 – Dialog Kościoła katolickiego z niewierzącymi w Boga. Perspektywa ogólnokościelna oraz polska – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz UKSW

12.40 – Formacja duchowieństwa do dialogu z niewierzącymi – ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

 

13.00-13.20 – Przerwa

 

Sesja doktorantów – przewodniczy ks. dr hab. Jacek Goleń KUL

13.20 – Od transakcji do relacji – komunikacja wiary w czasach niewiary – ks. mgr lic. Łukasz Mazurek MIC UKSW

13.35 – Dialog z niewierzącymi znakiem wiarygodności Kościoła – ks. mgr lic. Tomasz Liszewski KUL

13.50 Nowa duchowość jako alternatywa dla tradycyjnych duchowości religijnych – ks. mgr lic. Piotr Ochotny UKSW

14.05 – Współpraca wierzących i niewierzących na polu ekologii ks. mgr lic. Krzysztof Wilczkiewicz KUL

14.20 – Podsumowanie sympozjum – o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL

 

 

 

 

 

fot. o. M. Chmielewski, ks. A. Płaziński
Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018, godz. 09:44 - Marek Fiałkowski