OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM

DUSZPASTERSTWO W POLSCE.

AKTUALNE PROBLEMY I KIERUNKI ODNOWY

Pelplin, środa, 19.04.2017 r.

 

9.00 – Msza św. (ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL)

 

10.00 − Otwarcie sympozjum

bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL, biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej

prof. dr hab. Wojciech Pikor, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej

prof. dr hab. Wiesław Przygoda, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

 

10.30 − Sesja pierwsza prowadzi: ks. dr Arkadiusz Drzycimski, WSD Pelplin

bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL – Priorytety pastoralne ogólnopolskiego programu duszpasterskiego na lata 2017-2018

dr hab. Kazimierz Święs KUL – Społeczne wyzwania duszpasterstwa w Polsce

dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL – Migracje ludności wyzwaniem dla duszpasterstwa w Polsce

dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL – Duszpasterstwo nawrócenia w środowisku młodzieży

 

11.30-12.00 Przerwa

 

12.00 Sesja druga − prowadzi: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL

mgr lic. Jakub Zinka, UMK – Różne rodzaje rekolekcji jako formy nowej ewangelizacji

mgr Artur Pukownik, UG – Inskrypcje w bazylice koronowskiej – ich rola w przekazie wiary

mgr Krzysztof Matuszewski, UŚ – Problemy duchowe a psychiczne – różnicowanie między problemami natury demonicznej a zaburzeniami psychicznymi

mgr lic. Robert Sadlak, UO – Zadania katolików świeckich na polu kultury

 

Sesja plakatowa dotycząca wybranych form duszpasterstwa nadzwyczajnego

mgr Mariusz Borys, KUL – Wspólnota „Przyjaciół Oblubieńca” jako propozycja posoborowej formacji laikatu

mgr Tomasz Liszewski, KUL – Duszpasterstwo osób chorych na schizofrenię

mgr Agnieszka Jeziorska, KUL – Projekt duszpasterski w archidiecezji katowickiej „Światło w familoku”

mgr Paweł Sproncel, KUL – Duszpasterstwo wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży

mgr Piotr Szafrański, KUL – Duszpasterstwo osób nieprzystosowanych społecznie – „Wspólnota Dobrego Pasterza”

mgr Krzysztof Wilczkiewicz, KUL – Duszpasterstwo tradycji łacińskiej diecezji rzeszowskiej

 

13.00 Zakończenie i podsumowanie sympozjum: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2017, godz. 00:12 - Marek Fiałkowski