Sympozjum „Współczesna postać sporu o prawa człowieka”

 „Współczesna postać sporu o prawa człowieka”Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL zaprasza na ogólnopolskie sympozjum  filozoficzno-prawne „Współczesna postać sporu o prawa człowieka”, które odbędzie się 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208.

 

Tematem i terminem sympozjum nawiązujemy do 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Prawa człowieka promulgowane w tym dokumencie w kontekście przeżyć II wojny światowej zostały uznane za normy przyrodzone i uniwersalne całej rodziny ludzkiej, za powszechnie obowiązujące i wiążące rządy, państwa i społeczeństwa. Deklaracja ta była przełomem w historii rozwoju świadomości ludzkich uprawnień. W rocznicę ogłoszenia dokumentu pragniemy przywołać współczesne spory wokół rozumienia praw człowieka i ukazać aktualność refleksji nad problematyką praw człowieka oraz potrzebę ich integralnego rozumienia.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 10:04 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-11-29