Bieżące

Od 28 października 2013 r. w Lublinie trwa zbiórka żywności dla kombatantów pozostających za wschodnią granicą naszego kraju.

26.10.2013 - 03.11.2013

Współpraca z Nepalem

W dniach 27 października - 3 listopada 2013 r. wizytę na KUL złożą prof. dr Prakash Man Shrestha i prof. dr Vishnu Singh Rai z Katmandu. Wizytę zorganizowała Katedra Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego w ramach współpracy pomiędzy KUL i Tribhuvan University. Podczas wizyty goście z Nepalu zapoznają się z naszym systemem wspierania niewidomych i niesłyszących studentów zwłaszcza w zakresie nauczania języka angielskiego. Goście zainteresowani są także pomocą w kształceniu nauczycieli języka angielskiego oraz współpracą naukową w dziedzinie edukacji specjalnej.

Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL oraz Towarzystwo Naukowe KUL wydają pierwszą w pełni krytyczną edycję Dzieła wszystkich Cypriana Norwida(przygotowaną przez norwidologów z kilku ośrodków naukowych w Polsce).

28.08.2013 - 06.11.2013

CREDO Bramą Wiary. Wystawa

Credo

W ramach trwającego Roku Wiary Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL zaprasza na wystawę pt. CREDO BRAMĄ WIARY w Galerii 1 im. B. Słomki, w Głównym Gmachu KUL.

 

Trwający Rok Wiary zachęca nas do zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakimi słowami i za pomocą jakich formuł wyznajemy treść wiary chrześcijańskiej, a także jakimi wizerunkami opatrujemy nasze wyznania. Wyznanie wiary (Credo - Wierzę…) w historii Kościoła przybierało różne formuły, szczególne miejsce wśród nich zajmuje Symbol Apostolski.

06.02.2013 - 28.03.2014

Wygraj indeks na Administrację!

Wygraj indeks na AdministracjęInstytut Administracji KUL organizuje Konkurs na pracę pisemną pt. Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce oraz II-gi Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, który zostanie przeprowadzony 28 marca 2014 r. Celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu.

Wkrótce

10.01.2021 - 15.02.2021

Rekrutacja zimowa na KUL

Rekrutacja zimowa na KULJuż 11 stycznia rozpocznie się rekrutacja zimowa na KUL. W tym roku będzie ona prowadzona na dwa kierunki studiów inżynierskich II stopnia:

 

Więcej

 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu na LubelszczyźnieJuż po raz trzeci w naszym regionie będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Lubelszczyźnie (25-29 stycznia 2021). Inauguracja obchodów odbędzie się w poniedziałek 25 stycznia o godz. 10 na KUL i będzie transmitowana na profilu Facebook Pracowni Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL. 

 

Program Dni

 

Więcej

 

 

 

Konferencja „Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”Kardynał Stefan Wyszyński przewodził polskiemu Kościołowi przez ponad 30 lat. Przez ten czas wielokrotnie zabierał głos nie tylko w sprawach istotnych dla Kościoła, ale także dla społeczeństwa. Przybliżenie bogatego dziedzictwa nauczania Prymasa w oczekiwaniu na Jego beatyfikację to cel konferencji naukowej online, na którą zaprasza KUL w sobotę 30 stycznia 2021. – Nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego nie straciło na swej aktualności – mówi jeden z organizatorów konferencji, prorektor ds. misji i administracji KUL ks. prof. Mirosław Sitarz.

 

Więcej