Bieżące

plakatKatedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych KUL i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zapraszają 3 grudnia 2013 r. w ramach cyklu „Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku” na wykład Wojciecha Szatkowskiego pt. Goralenvolk. Historia zdrady - Collegium Norwidianum, CN-208, godz. 12.00.

Wkrótce