Aktualności

Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. na sympozjum naukowe jako część obchodów 80-lecia utworzenia ZUS nt. Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem - aula im. Stefana kard. Wyszyńskiego.

 

plakatProgram:

 

3 kwietnia

 

9.00 Rejestracja uczestników
9. 45 Otwarcie konferencji: Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS i ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL
10.20 ZUS jako instytucja realizująca prawa jednostki i społeczności: Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS
10.40 Jak sytuacja społeczno-ekonomiczna determinuje zmiany prawa o ubezpieczeniach społecznych?: prof. dr hab. Inetta Jędrasik Jankowska (UW)
11.00 Mocne i słabe strony kapitałowego systemu emerytalnego: dr hab. Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha
11.20 Dyskusja
11.50 Przerwa
12.10 Solidaryzm i indywidualizm w systemach emerytalnych XXI wieku: prof. dr hab. Stanisława Golinowska (UJ)
12.30 Społeczne uwarunkowania systemów ubezpieczenia społecznego: ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
12.50 Dyskusja
13.10 Przerwa
14.25 Powszechność systemu ubezpieczeń społecznych - teoria i praktyka: prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska (UŁ)
14.45 Ubezpieczenia społeczne osób duchownych - specyfika i perspektywy zmian: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
15.05 Dyskusja

 

4 kwietnia


9.00 Dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe?: prof. dr hab. Maciej Żukowski, UE w Poznaniu
9.20 Odpowiedzialność za własne ubezpieczenia: Andrzej Klesyk, prezes PZU SA
9.40 Kontrowersje związane z dostosowywaniem systemów emerytalnych do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych: dr hab. Teresa H. Bednarczyk (UMCS)
10.00 Dyskusja
10.30 Przerwa
10.50 Kierunki przekształceń systemów ubezpieczeń społecznych w krajach UE i na świecie: dr Tomasz Sowiński (UG)
11.10 Między solidaryzmem a indywidualizmem - system ubezpieczeń społecznych w Szwecji po reformie w 1999 r.: dr Piotr Makarzec (WSEiI w Lublinie)
11.25 Modernizacja systemu zabezpieczenia emerytalnego w Wielkiej Brytanii - przyczyny i skutki: dr Piotr Zieliński (UMCS)

11.40 System ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS
12.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji
12.50 Zakończenie