Aktualności / Wydarzenia

Sześcioro studentów KUL otrzymało stypendia MEiN

Sześcioro studentów KUL znalazło się w gronie wyróżnionych stypendiami Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendyści zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłoszonych przez rektorów polskich uczelni. Laureaci otrzymają stypendia w wysokości 17 tys. zł.
Stypendia Ministra Edukacji i Nauki otrzymali:

  • Jakub Czapla Katolicki (muzykologia),
  • Aleksandra Durakiewicz (historia),
  • Agata Pajdo (prawo),
  • Maryna Rybak (turystyka kulturowa),
  • Emil Salczyński (prawo),
  • Jagoda Zarzycka (filologia, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne).

Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki. W każdej z dyscyplin przyznano nie więcej niż 18 stypendiów. Zgłoszenia były oceniane przez specjalny Zespół doradczy składający się z 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. zł.