Aktualności / Wydarzenia

Szkolenie BHP dla studentów I roku pierwszego i drugiego stopnia

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla studentów I roku pierwszego i drugiego stopnia studiów.

 

Szkolenie będzie dostępne dla Was po zalogowaniu się na eKUL na platformie Moodle od 1 października od godziny 12.00 do 30 listopada do godziny 20.00.

 

Studenci rozpoczynający naukę na KUL zobowiązani są do zapoznania się z przygotowanymi materiałami szkoleniowymi umieszczonymi na platformie Moodle po zalogowaniu się na swoje konto na eKUL.  

Szkolenie kończy się testem kontrolnym, którego rozwiązanie umożliwi wygenerowanie zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

Zaświadczenie (skan) należy przesłać do Działu Ochrony, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na adres e-mailowy: bhp@kul.pl lub dostarczyć w formie papierowej do dnia 30 listopada 2021 r. (siedziba działu: Kampus Główny, budynek Kolegium Jana Pawła II, 3. piętro, pok. C-325 A).

 

Uwaga!
Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia BHP, jeśli mieli Państwo wcześniej zaliczone szkolenie (np. na studiach pierwszego stopnia lub na innym kierunku), ale wyłącznie w przypadku jeśli szkolenie to realizowane było przez naszą Uczelnię. Zaliczenie to może być wówczas „przepisane” na podstawie wniosku o zwolnienie składanego do Działu OBiHP do 30 listopada 2021 r.

 

Wzór wniosku o zwolnienie

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.