Aktualności / Wydarzenia

Szkolenie „Prawa i obowiązki studenta"

1096x191_czapki.jpg

"Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta" jest obowiązkowe dla studentów I roku oraz osób, które w latach poprzednich nie uczestniczyły w szkoleniu.

Szkolenie będzie dostępne dla Was po zalogowaniu się na eKUL na platformie Moodle od 1 października od godziny 12.00 do 30 listopada do godziny 20.00.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia oraz formy zaliczenia znajdziecie po wejściu w kurs „Prawa i Obowiązki Studenta (szkolenie przygotowane przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL)" na platformie Moodle.


Osoby które nie odbyły szkolenia w latach poprzednich prosimy o napisanie wiadomości na adres: parlament.uss.kul@gmail.com po odbyciu szkolenia.

Co powinna zawierać wiadomość?

Temat: Zaliczenie szkolenia

Treść:

  • Imię i nazwisko
  • Numer albumu
  • Kierunek i rok studiów

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia, jeżeli w latach poprzednich uczestniczyło się w nim.

Jak to zrobić? Napisz e-mail na adres: parlament.uss.kul@gmail.com.

Temat: Przepisanie szkolenia

Treść:

  • Imię i nazwisko
  • Numer albumu
  • Obecny kierunek studiów
  • Kierunek na którym odbywało się szkolenie
  • Rok odbycia szkolenia

Jeżeli szkolenie odbyło się wcześniej niż w 2018 roku, prosimy o załączenie dowodu odbycia szkolenia (wpisu w indeksie).