Terminy posiedzeń Rady Instytutu Nauk o Sztuce w roku akademickim 2022/2023:

26 października 2022
23 listopada 2022
25 stycznia 2023
22 lutego 2023
22 marca 2023
26 kwietnia 2023
24 maja 2023
28 czerwca 2023
27 września 2023

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2022, godz. 12:45 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak