Opracowane metody:

 

1.Metoda do badania klimatu organizacyjnego OSTESA.

 

2. Metoda do badania gotowości i predyspozycji do transnacjonalnej migracji zarobkowej LAMOS.

 

3. Kwestionariusz Kompetencji Menadżera-Trenera KoMeT.

 

4. Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia - pomiar istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia u absolwentów studiów wyższych.
[Opis kwestionariusza]  [Artykuł]


5. Test "Edukacja-Zawód" - pomiar osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych licealistów. [Opis kwestionariusza]

 

6. ComTal-Team Member - pomiar kompetencji członków zespołu. [Opis kwestionariusza]

 

7. ComTal-Group Coach - pomiar kompetencji coachów. [Opis kwestionariusza]


8. ComPM - pomiar kompetencji menedżerów projektów. [Opis kwestionariusza]

9. M-ASTRA - pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm.
[Opis kwestionariusza - PL] [Description of the questionnaire - EN] [Artykuł]


10. ASTRA-MANAGER - pomiar kompetencji menedżerów małych firm. [Artykuł]


11. ASTRA-STARTER - pomiar kompetencji osób zakładających własną działalność gospodarczą.

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, godz. 23:42 - Wiesław Talik