Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi

prof. A. Jameso McAdamsRektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi, która odbędzie się w piątek 29 marca 2019 r., o godz. 11.00, w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

Prof. A. James McAdams - profesor stosunków międzynarodowych w University of Notre Dame. W latach 2002-2018 dyrektor Nanovic Institute for European Studies - interdyscyplinarnego centrum badawczego zajmującego się rozwojem idei, kultury, wiary i instytucji wpływających współcześnie na Europę. Rozprawę doktorską dotyczącą charakteru politycznego Niemiec Wschodnich po zbudowaniu muru obronił na University of California w Berkley w 1983 r. W latach 1985-1992 Prof. McAdams pracował w Princeton University, gdzie pełnił również funkcję dyrektora Programu Studiów Rosyjskich (1989-1990). Od 1992 r. jest związany z University of Notre Dame. Jego zainteresowania badawcze i publikacje dotyczą wielu aspektów stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej, polityki niemieckiej, relacji międzyniemieckich przed 1989 r. oraz polityki niemieckiej po zjednoczeniu w kontekście europejskim. Jest także jednym z najwybitniejszych amerykańskich znawców marksizmu i komunizmu w Europie Wschodniej. Jego monografie autorskie obejmują: East Germany and Detente (Cambridge University Press, 1985), Germany Divided: From the Wall to Reunification (Princeton University Press, 1994), Judging the Past in Unified Germany (Cambridge University Press, 2001), Vanguard of the Revolution: The Global Idea of the Communist Party (Princeton University Press, 2017). Prof. McAdams jest wyjątkowym przyjacielem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i promotorem KUL w USA. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym Catholic Universities Partnership (CUP), do którego obok University of Notre Dame należą uniwersytety katolickie z Europy.

 

 

Program uroczystości:

  • Wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
  • Odczytanie uchwały Senatu
  • Wygłoszenie laudacji: dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
  • Odczytanie i wręczenie dyplomu
  • Wykład Doktora Honoris Causa „Post-Truth, Climate Change, and the Idea of the Modern Catholic University”

 

Uroczystość uświetni Chór KUL.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 11:30 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2019-03-07