Aktualności / Wydarzenia

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Lokalizacja:

Lublin

Data rozpoczęcia:

17.06.2024

Data zakończenia:

18.06.2024

Strona www:

https://www.kul.pl/viii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-quot,111366.html

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na VIII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, które w tym roku organizowane jest przez Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II (Wydział Medyczny, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów) i odbędzie się w terminie 17-18.06.2024 w Centrum Transferu Wiedzy KUL przy ulicy Radziszewskiego 7 w Lublinie.

„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” to Sympozjum Mikrobiologiczne o charakterze cyklicznym, współorganizowane od 2016 r. przez 5 instytucji naukowych: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Każdego roku inna z wymienionych instytucji pełni rolę głównego organizatora.

Nasze Sympozjum jest jedynym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem, obejmującym, promującym i rozpowszechniającym wykorzystanie technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania do kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów, zasiedlających różne środowiska.

Plan VIII edycji wydarzenia opiera się na czterech sesjach:
Sesja I - MIKROBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK
Sesja II - MYKOBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK
Sesja III - METAGENOMY ŚRODOWISKA GLEBOWEGO I ICH POTENCJALNE ZASTOSOWANIA W BIOTECHNOLOGII
Sesja IV - METAGENOMIKA APLIKACYJNA, METABOLOMIKA, PROTEOMIKA I ICH ZNACZENIE W MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA I ZDROWIU CZŁOWIEKA

Konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w rozlicznych środowiskach oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki w badaniach środowiskowych, fitopatologii oraz w rolnictwie.

Sympozjum jest skierowane zarówno do pracowników naukowych, mikrobiologów, biologów molekularnych, genetyków, bioinfomatyków, jak i do młodych naukowców, w tym także magistrantów i doktorantów, dając im możliwość prezentacji swoich dotychczasowych wyników i skonsultowanie ich ze znanymi, docenionymi w Polsce i na arenie międzynarodowej naukowcami.

Referaty plenarne wygłoszą:

PROF. DR HAB. ADAM JAWORSKI (Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi),

MAGDALENA GAJDZIŃSKA (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) w Brukseli),

PROF. DR HAB. ŁUKASZ DZIEWIT (Uniwersytet Warszawski),

DR HAB. SYLWIA RÓŻALSKA, PROF. UŁ  (Uniwersytet Łódzki),

DR HAB. URSZULA ZIELENKIEWICZ (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie),

PROF. DR HAB. EMILIA FORNAL (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym zasady rejestracji,  znajdują się na stronie Sympozjum oraz na Facebook.