Aktualności / Wydarzenia

Visiting Professors in Lublin - III edycja

W tegorocznej edycji konkursu "Visiting Professors in Lublin" KUL znalazł się w gronie sześciu laureatów.
 
Zwycięski projekt Katedry Metodologii Nauk KUL otrzyma dofinansowanie Urzędu Miasta Lublin na organizację wizyty prof. dra Stefan’a Lorenz’a Sorgner’a z John Cabot University w Rzymie, jednego z najbardziej znanych na świecie filozofów zajmujących się transhumanizmem oraz posthumanizmem oraz współzałożyciela i dyrektora Beyond Humanism Network. Program wizyty prof. Sorgner'a w Lublinie zakłada cykl wykładów i debat nt. etyki sztucznej inteligencji oraz etyki nowych technologii.
 
W III edycji konkursu zgłoszone zostały łącznie 23 wnioski. Celem konkursu jest organizacja i promocja wizyt uznanych i wybitnych zagranicznych naukowców oraz ludzi biznesu, których obecność w Lublinie przyczyni się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.