Ex thesauroWydawnictwo KUL otrzymało „Wawrzyn Pawła Konrada" – nagrodę w konkursie „Książka Roku 2019”. Wyróżnienie zostało przyznane za albumowe wydawnictwo „Ex Thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, prezentujące najcenniejsze zbiory Biblioteki. Publikacja, pod redakcją dyrektor Biblioteki dr Katarzyny Kołakowskiej, została przygotowana z okazji jubileuszu 100-lecia KUL. Jury doceniło szczególne walory poznawcze i edytorskie tego dzieła. Wręczenie nagrody odbyło się 2 października 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Pierwszy lubelski drukarz jest patronem nagrody, którą przyznaje WBP od 2007 roku. Celem konkursu jest wyłonienie pięknie wydanych i wartościowych książek dotyczących regionu lubelskiego.

 

 

Publikacja prezentuje najcenniejsze obiekty ze zbiorów Biblioteki o szczególnej Nagroda dla Wydawnictwa KULwartości artystycznej i historycznej, ważne nie tylko dla Lublina i regionu, ale dla kultury polskiej i europejskiej. Wśród nich są m.in.: pochodzący z biblioteki hr. Jerzego Moszyńskiego Kodeks Gracjana (Concordia discordantium canonum) z XIII wieku, przywileje królewskie dla Lublina, średniowieczne dyplomy (najstarszy wystawiony w 1371 przez Elżbietę Łokietkównę), pergaminowe kodeksy prawnicze, teologiczne, rękopisy z Archiwum Filomatów z autografami Adama Mickiewicza.