Aktualności / Wydarzenia

Webinarium 21st-Century Literature and the Holocaust

COHLIT 21Uniwersytet w Antwerpii, Bar Ilan University i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają 7-8 grudnia 2021 na webinar w ramach projektu "21st-Century Literature and the Holocaust. A Comparative and Multilingual Perspective".

 

Program

 

Link do webinaru

 

To część projektu komparatystycznego realizowanego przez belgijsko-izraelsko-polskie konsorcjum badawcze. Zespołem badawczym, składającym się z trzynastu naukowców reprezentujących uniwersytety w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Belgii oraz Izraelu – badaczy literatury najnowszej w językach: polskim, hebrajskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i niderlandzkim, kieruje prof. Sławomir Jacek Żurek, Kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej.