Aktualności / Wydarzenia

Wizyta na KUL Ambasadora Francji w Polsce

W dniu 22 maja 2024 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się oficjalna wizyta Jego Ekscelencji Ambasadora Francji w Polsce, Pana Etienne de Poncins. Wizyta ta była okazją do zacieśnienia współpracy między uczelnią a Ambasadą Francji, a także do omówienia przyszłych wspólnych inicjatyw edukacyjnych i naukowych.
W trakcie wizyty Ambasador spotkał się z Rektorem KUL, Ks. prof. dr hab. Mirosławem Kalinowskim oraz Panią Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju, dr hab. Beatą Piskorską, prof. KUL. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce -  Pan Profesor Jean-Luc Schneider, Attaché ds. nauki i szkolnictwa wyższego, Pan Thomas Pelletier, stażysta, oraz Pani Magdalena Lachaise, tłumacz.

 

Następnie odbyło się spotkanie z Dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych, prof. Dariuszem Skórczewskim, oraz przedstawicielami społeczności romanistycznej: prof. Januszem Bieniem, Kierownikiem Katedry Językoznawstwa Romańskiego, dr Pauliną Mazurkiewicz z Katedry Językoznawstwa Romańskiego, a także dr hab. Judytą Niedokos z Katedry Literatur i Kultur Romańskich.

Romanistyka na KUL-u podejmuje wiele inicjatyw w celu promocji języka i kultury Francji. Jednym z przykładów jest święto muzyki, sztuki i kultury francuskiej oraz Dzień Frankofonii, które odbyły się 13 i 15 marca 2024, organizowane wspólnie przez wykładowców i studentów Romanistyki, Muzykologii i Historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Romaniści KUL zorganizowali także „Ogólnopolski konkurs wiedzy o Francji i Frankofonii”, którego etap finałowy odbył się niedawno, 12 kwietnia 2024 w murach naszej uczelni. Kolejnym przykładowym wydarzeniem umacniania relacji polsko-francuskich była konferencja i wernisaż prac pod tytułem „Francja i Solidarność. W obronie praw człowieka” – na które Romanistyka KUL wspólnie z Ambasadą Francji w Polsce zaprosili 25 maja 2023 do Atrium Collegium Norwidianum KUL.

 

Podczas spotkań władz uczelnianych z przedstawicielami dyplomacji francuskiej omawiano możliwości dalszej współpracy między uczelnią a Ambasadą Francji, w tym inicjatywy wspierające mobilność studentów i pracowników naukowych oraz rozwój wspólnych projektów badawczych. Poruszono również kwestie organizowania dodatkowych wydarzeń kulturalnych i naukowych, które mogłyby przyczynić się do zacieśnienia relacji między Polską a Francją. 

 

Fotorelacja z wizyty znajduje się tutaj.