Aktualności / Wydarzenia

WNH KUL to „Wydział Przyjazny dla Każdego!

Wydział Nauk Humanistycznych KUL to „Wydział Przyjazny dla Każdego!” Właśnie taki tytuł Wydział otrzymał w konkursie organizowanym przez Fundację Alpha pod honorowym patronatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyróżnienie zostało przyznane za działania na rzecz stworzenia przyjaznego środowiska akademickiego, zwłaszcza dla osób ze spektrum autyzmu.

 

Konkurs Fundacji Alpha ma na celu promowanie środowisku akademickim działań na rzecz warunków umożliwiających każdemu człowiekowi, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia czy innych trudności, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia, na równych zasadach.

Jak podkreśla prezes Fundacji dr hab. Anna Prokopiak wyróżnienie przyznane Wydziałowi Nauk Humanistycznych KUL potwierdza, że jest on miejscem otwartym i dostosowanym do potrzeb wszystkich studentów, promującym wartości inkluzywności i empatii. Wyróżnienie jest tym bardziej wartościowe, że zgłoszenie do konkursu złożyła studentka i absolwentka tego wydziału.

 

- Wprowadzone zmiany odczuwalnie zmieniają na co dzień życie studentów, stwarzając im lepsze warunki do nauki i rozwoju – uzasadnia przyznanie tytułu prezes Fundacji. Wśród zastosowanych rozwiązań zwraca uwagę na indywidualny tok studiów oraz wydłużony czas pisania zaliczeń. - Takie podejście umożliwia studentom ze spektrum autyzmu dostosowanie tempa nauki do ich indywidualnych możliwości, co ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu akademickiego i osobistego rozwoju – wyjaśnia. Dodaje również, że studenci mogą także wybierać miedzy formą ustną a pisemną zaliczeń i egzaminów, dostosowując je do własnych preferencji i potrzeb.

 

Fundacja Alpha od ponad 15 lat towarzyszy dzieciom i osobom dorosłym ze spektrum autyzmu, zapewniając kompleksowe wsparcie w różnych sferach życia. Kładzie też duży nacisk na dzielenie się wiedzą i na pracę nad podnoszeniem świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu.