Aktualności / Wydarzenia

Wybitny językoznawca prof. Peter Trudgill z tytułem doktora honoris causa KUL

Profesor Peter Trudgill z Wielkiej Brytanii – jeden z najwybitniejszych na świecie socjolingwistów i dialektologów – odebrał 24 maja tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. – Pasja i oddanie prof. Trudgilla sprawie równości językowej wykraczają daleko poza działalność akademicką, a jego bezprecedensowe zaangażowanie w promowanie świadomości językowej są nieustającym źródłem inspiracji – stwierdziła w laudacji prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik z Instytutu Językoznawstwa KUL.

Wśród doktorów honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nie mogło zabraknąć prof. Petera Trudgilla, który jest zasłużonym i cenionym na całym świecie językoznawcą, wykładowcą, współtwórcą życia naukowego, członkiem licznych towarzystw naukowych – podkreślił w okolicznościowym przesłaniu rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, który przywitał gości uroczystości.

Rektor KUL zaznaczył też, że dorobek prof. Petera Trudgilla jest imponujący, praca badawcze inspirujące, a dokonania naukowe mają wartość wzoru i dokumentu. – Jego prace nad językiem uświadamiają bowiem, jak niezwykły i złożony jest każdy, także ten z pozoru prosty, akt komunikacji, jak wiele fenomenów z przeszłości i teraźniejszości się w nim ujawnia – ocenił ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Czy chcemy, czy nie, ponadczasową wartość ma obserwacja poczyniona ponad dwa tysiące lat temu na dziedzińcu arcykapłana Kajfasza: „Twoja mowa Cię zdradza” (Mt 26,73). Zdradza wiele z unikalnej duchowej i intelektualnej tajemnicy tożsamości człowieka, z dziejów jego życia oraz zamierzeń i idei, któe modelują i ukierunkowują jego losy zwrócił uwagę rektor KUL, dodając, że prof. Trudgill „nieustannie podkreśla, że język jest żywy, a przez to kruchy i wymagający troski i pielęgnacji, a także jak najdokładniejszego poznawania”.

Uchwałę Senatu KUL w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Peterowi Trudgillowi odczytała prorektor ds. kształcenia dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL. W uchwale Senat KUL ogłosił, że prof. Trudgill jest uczonym światowej sławy, który „skierował badania nad dialektami na nowy tor, łącząc ją z socjolingiwstyką”, a także określił go wielkim autorytetem, „niestrudzenie krzewiącym postawę wrażliwości na różnice językowe” i „upominającym się o godność i prawo osoby ludzkiej do wierności mowie wyniesionej z domu rodzinnego”.

Laudację na cześć prof. Petera Trudgilla wygłosiła jego przyjaciółka dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL, która pracuje w Katedrze Historii Języka Angielskiego i Translatoryki KUL. – Peter Trudgill jest jednym z najwybitniejszych socjololingwistów i dialektologów na świecie. Jego dorobek budzi podziw u każdego, kto zetknął się z tymi obszarami, zaś jego wiedza zapewniła mu tak mocną i niekwestionowaną pozycję w socjololingwistyce i dialektologii, że nazwisko Trudgill stało się wręcz synonimem dziedziny – powiedziała profesor.

Jego osiągnięciami naukowymi można by obdzielić nie jednego, lecz dziesięcioro wziętych badaczy. Pasja i oddanie prof. Trudgilla sprawie równości językowej wykraczają daleko poza działalność akademicką, a jego bezprecedensowe zaangażowanie w promowanie świadomości językowej są nieustającym źródłem inspiracji stwierdziła prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik. Dodała też, że Peter Trudgill to nie tylko badacz, ale również podróżnik, koneser życia w jego licznych odsłonach, a także miłośnik sportu.

Prof. Peter Trudgill, który po ceremonii wygłosił na KUL wykład pt. „Socjolingwistyka a sądy wartościujące w językoznawstwie”, urodził się 7 listopada 1943 r. w Norwich. Badacz ten wykształcenie zdobył w King's College w Cambridge i na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie w 1971 r. obronił doktorat z językoznawstwa na podstawie rozprawy, która była pierwszym studium dialektu miejskiego w Wielkiej Brytanii.

Jako językoznawcy zmuszeni jesteśmy do smutnej konstatacji, że w wielu współczesnych społeczeństwach panuje powszechny brak szacunku dla różnorodności językowej, który wydaje się najczęściej występować tam, gdzie można by się go najmniej spodziewać: wśród inteligencji, twórców kultury, dziennikarzy, polityków czy kręgów opiniotwórczych zwrócił uwagę podczas wykładu naukowiec.

Uroczystość, która zgromadziła wielu przedstawicieli świata nauki i kultury, uświetnił występ Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod batutą dr. hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL. Do uhonorowanego badacza z Wielkiej Brytanii skierowano także liczne listy gratulacyjne m.in. od hierarchów Kościoła katolickiego, a także od przedstawicieli władz centralnych i samorządowych.

***

Prof. Peter Trudgill, który jest współtwórcą współczesnej dialektologii i socjolingwistyki, napisał blisko 50 książek i kilkuset artykułów naukowych; jest także członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń akademickich oraz komitetów naukowych, skupiających najznakomitszych światowych badaczy. Warto też dodać, że wykładał w ponad stu uniwersytetach na sześciu kontynentach, a całe życie zawodowe poświęcił nie tylko rozważaniom teoretycznym i wnikliwemu badaniu języka, lecz także aktywnemu propagowaniu koncepcji równości językowej.

W uznaniu zasług dla rozwoju językoznawstwa prof. Peter Trudgill został wyróżniony najwyższą godnością akademicką doktora honorowego przez sześć uniwersytetów: Uniwersytet w Uppsali, Uniwersytet Wschodniej Anglii w Norwich, Uniwersytet La Trobe w Melbourne, Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Uniwersytet Patras w Grecji i Uniwersytet Murcii.

 

Fotorelacja