PRACE MAGISTERSKIE

 

1999

  1. Jaromi Stanisław o., Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w myśli społecznej Jana Pawła II, Lublin 1999, ss. 97, prom. Stefan Kozłowski, sygn. 53971.