PRACE DOKTORSKIE

 

1998

 

 1. Zarosa Edward ks., Rola postulatora w sprawach kanonizacyjnych według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin 1998, ss. 250, prom. ks. Henryk Misztal, sygn. Pr. d. 208.
  Publikacja: tenże, Rola postulatora w sprawach kanonizacyjnych według ustawodawstwa Jana Pawła II : prawo materialne i formalne w praktycznym zastosowaniu, Wydawnictwo Diecezjalne, Lublin - Sandomierz 1999, ss. 294.

2004

 1. Łukawski Grzegorz o., Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2004, ss. 210, prom. ks. Józef Krukowski, sygn. 57161.

2005

 1. Fułat Jan Tytus o., Świętość kanonizowana według Jana Pawła II, Lublin 2005, ss. 346, prom. o. Wiesław Bar, sygn. 62717.

 

 

PRACE LICENCJACKIE

 

1993

 1. Szczot Elżbieta, Udział wiernych świeckich w uświęcającym zadaniu Kościoła w świetle adhortacji Jana Pawła II "Christifideles laici", Lublin 1993, ss. 120, prom. o. Bronisław Wenanty Zubert, sygn. Pr. kan. m. 330.

1998

 1. Garbacka Marta Patrycja s., Elementy prawne adhortacji „Vita Consecrata”, Lublin 1998, ss. 75, prom. o. Bronisław Wenanty Zubert OFM, sygn. 46983.

 

 

PRACE MAGISTERSKIE

 

1986

 

 1. Łazarz Katarzyna, Ochrona praw człowieka w uroczystym nauczaniem Jana Pawła II, Lublin 1986, ss. 79, prom. ks. Józef Krukowski, sygn. Pr. kan. m. 55.
 2. Prabucka Elżbieta, s., Prowadzenie sprawy kanonizacyjnej po zakończeniu dochodzenia diecezjalnego wg ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin 1986, ss. 73, prom. ks. Henryk Misztal, sygn. Pr. kan. m. 70.

1990

 1. Maciejewska Małgorzata, Osoba dorosła jako podmiot sakramentu chrztu w obowiązującym kodeksie Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 55, prom. o. Bronisław Wenanty Zubert, sygn. Pr. kan. m. 249.

1997

 1. Wiśniewski Piotr, Wybór Biskupa Rzymskiego w świetle Konstytucji apostolskiej "Universi Dominici Gregis" papieża Jana Pawła II, Lublin 1997, ss. 69, prom. ks. Józef Krukowski, sygn. 41618.

2002

 1. Kasińska Katarzyna s., Prawo naturalne w ujęciu Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Lublin 2002, ss. 78, prom. ks. Antoni Kość, sygn. 58088.

2003

 1. Kamiński Karol, Instytucja synodu diecezji w nauczaniu Jana Pawła II w Polsce, Lublin 2003, ss. 73, prom. ks. Stanisław Tymosz, sygn. 67454.

2005

 1. Zięba Marcin, Władza Kolegium Kardynałów w sytuacji sede vacante w świetle Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II „Universi Dominici Gregis”, Lublin 2005, ss. 64, prom. ks. Józef Krukowski, sygn. 76415.

2006

 1. Waręda Marta, Cuda w polskich sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych za pontyfikatu Jana Pawła II, Lublin 2006, ss. 125, prom. ks. Henryk Misztal, sygn. 80939.
 2. Zajchowska Katarzyna, Prawa wolnościowe w ujęciu encykliki Jana Pawła II „Veritatis Splendor”, Lublin 2006, ss., prom. Marzena Małgorzata Lipska, sygn. 92782.

2007

 1. Kalita Tomasz Marian, Działalność katolików świeckich w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2007, ss. 89, prom. ks. Tadeusz Syczewski, sygn. 80956.