PRACE DOKTORSKIE

 

1993

 1. Kupny Józef ks., Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, Lublin 1993, ss. 201, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. N. s. d. 76.
 2. Publikacja: Ks. Józef Kupny, Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, Opole 1994, Wydawnictwo Św. Krzyża, ss. 152.

1998

 1. Muszyński Wojciech T., Solidarność w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Lublin 1998, ss. 382, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. 33784.

1999

 1. Łużyński Wiesław ks., Państwo pomocnicze w społecznym nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1999, ss. 285, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. 46172.
 2. Publikacja: tenże, Państwo pomocnicze: nauczanie Jana Pawła II, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, ss. 300 +1.

2001

 1. Brzeziński Marcin ks., Obraz Ojca Świętego Jana Pawła II w codziennej prasie ogólnopolskiej w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny w latach 1979-1999, Lublin 2001, ss. 272, prom. o. Leon Dyczewski, sygn. 64363.
 2. Miąso Janusz ks., Antropologiczne przesłanki wychowania do miłości w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2001, ss. 318, prom. ks. Józef Wilk, sygn. 51598.

2002

 1. Starnawski Witold, Wychowawcza rola prawdy w kształtowaniu wspólnoty według Karola Wojtyły, Lublin 2002, ss. 270, prom. Wojciech Chudy, sygn. 25180.
 2. Szymczak Wioletta, Edukacja a problemy ubóstwa w świetle nauczania społecznego papieża Jana Pawła II, Lublin 2002, ss. 317, prom. ks. Franciszek Kampka, sygn. 41792.
 3. Publikacja: taż, Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, Nomos, Kraków 2003, ss. 291.

 

PRACE MAGISTERSKIE

 

1988

 1. Czerwińska Dorota, Zadania i rola środków społecznego przekazu w nauczaniu społecznym Jana Pawła II /analiza Orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1980-1986/, Lublin 1988, ss. 80, prom. ks. Franciszek Mazurek, sygn. N. s m. 901.
 2. Grzyb Katarzyna, Problem wychowania do wolności w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, Lublin 1988, ss. 113, prom. Adam Stanowski, sygn. N. s. m. 903.
 3. Jędrzejek Iwona, Koncepcja wychowania do miłości małżeńskiej /analiza wypowiedzi Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II/, Lublin 1988, ss. 165, prom. Teresa Kukołowicz, sygn. N. s. m. 817.
 4. Kowalczyk Teresa, Wskazania wychowawcze w odniesieniu do zjawisk patologii indywidualnej w wypowiedziach Kościoła za pontyfikatu Jana Pawła II, Lublin 1988, ss. 121, prom. Teresa Kukołowicz, sygn. N. s. m. 827.
 5. Pruchnicka - Kutela Elżbieta, Osobowy wymiar kultury w nauczaniu społecznym Papieża Jana Pawła II, Lublin 1988, ss. 86, prom. ks. Franciszek Mazurek, sygn. N. s. m. 893.
 6. Szewczyk Beata, Dialog jako zasada rozwiązywania konfliktów międzynarodowych w ujęciu Jana Pawła II, Lublin 1988, ss. 72, prom. ks. Franciszek Mazurek, sygn. N. s. m. 914.

1989

 1. Pieczonka Tomasz, Zaangażowanie polityczne Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1989, ss. 135, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. N. S. m. 1052.
 2. Zioło Krzysztof, Jana Pawła II program humanizacji kultury. W kontekscie osiągnięć „lubelskiej szkoły personalizmu etycznego”, Lublin 1989, ss. 334, prom. Adam Rodziński, sygn. N. S. m. 1059.

1990

 1. Chrząstowska Małgorzata, Godność osoby ludzkiej jako podstawowa wartość a nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 103, prom. Władysław Piwowarski, sygn. N. S. m. 1164.
 2. Damszel Bożena, Antropologiczne podstawy praw człowieka a nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 110, prom. ks. Franciszek J. Mazurek, sygn. N. S. m. 1165.
 3. Jaworska Beata, Ocena systemu socjalistycznego w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 66, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. N. S. m. 1092.
 4. Kupny Józef ks., Społeczne uwarunkowanie rozwoju osoby w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 100, prom. ks. Joachim Kondziela, sygn. N. S. m. 1102.
 5. Onochowska Beata, Prawa społeczne rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 101, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. N. S. m. 1118.
 6. Ślusarczyk Andrzej, Antropologiczne podstawy idei pokoju w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 130, prom. ks. Stanisław Kowalczyk, sygn. N. S. m. 1231.
 7. Prażak Adam, ks., Solidarność międzynarodowa w ujęciu Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 84, prom. ks. Joachim Kondziela, sygn. N. s. m. 1187.
 8. Zalejski Jarosław, Personalistyczne elementy koncepcji pracy w ujęciu Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. 90, prom. ks. Stanisław Kowalczyk, sygn. N. S. m. 1155.

1991

 1. Bocheńska Renata, Wartość osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. 99, prom. ks. Antoni Tomkiewicz, sygn. N. S. m. 1252.
 2. Bukowska Ewa, Wolność jako podstawowa wartość społeczna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. 66, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. N. S. m. 1372.
 3. Kępa Katarzyna, Kryzys rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. 94, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. N. S. m. 1374.
 4. Piankowski Andrzej, Środki zabezpieczające pokój międzynarodowy w nauczaniu Kościoła od Jana XXIII do Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. 111, prom. ks. Joachim Kondziela, sygn. N. S. m. 1356.
 5. Wilbik Małgorzata, Nadzieja jako podstawowa wartość społeczna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss.62, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. N. S. m. 1377.

1992

 1. Chrząstek Grzegorz, Idea rozwoju społecznego w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1992, ss. 81, prom. ks. Stanisław Kowalczyk, sygn. N. S. m. 1409.
 2. Fedirko Jan, Zasada solidarności w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1992, ss. 100, aneks, prom. ks. Franciszek Janusz Mazurek, sygn. N. S. m. 1521.
 3. Kołakowski Andrzej, Duszpasterstwo młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce, Lublin 1992, ss. 143, aneks, prom. Zofia Ostrihanska, sygn. N. S. m. 1434.
 4. Suwaj Małgorzata, Akcjonariat pracy w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Lublin 1992, ss. 50, prom. ks. Władysław Piwowarski, sygn. N. S. m. 1495.

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3