PRACE DOKTORSKIE

 

2005

 1. Ożóg Kazimierz, Miedziany Pielgrzym. Pomniki papieża Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005, Lublin 2005, ss. 204, katalog, ss. 479, promotor: Lechosław Lameński, sygnatura AU KUL 63730.

 

PRACE MAGISTERSKIE

 

1985

 1. Lis Gabriela, Powrót współczesnego teatru do Kościoła w Polsce za pontyfikatu Jana Pawła II, Lublin 1985, ss. 122, prom. Irena Sławińska, sygn. Fil. pol. m. 1013.

1990

 1. Skrodzka Barbara, Myśli Jana Pawła II o kulturze, Lublin 1990, ss. 77, prom. Krzysztof Dybciak, sygn. Fil. Pol. m. 1226.

1991

 1. Guzek Krzysztof, Obrazowanie w poezji Karola Wojtyły, Lublin 1992, ss. 109, prom. Stefan Sawicki, sygn. Fil. Pol. m. 1307.

1994

 1. Czernecka Katarzyna s., Misterium twórczej wzajemności. "Promieniowanie ojcostwa" Karola Wojtyły w perspektywach dramatu i sceny, Lublin 1994, ss. 96, prom. Wojciech Kaczmarek, sygn. Fil. Pol. m. 1398.
 2. Wróblewska Małgorzata, Zwroty adresatywne /i tytułowanie/ Jana Pawła II i do niego kierowane, Lublin 1994, ss. 96, prom. Marian Kucała, sygn. Fil. Pol. m. 1413.

1997

 1. Brożek Beata, Recepcja dramatów Karola Wojtyły, Lublin 1997, ss. 142, prom. Krzysztof Dybciak, sygn. Fil. Pol. m. 1537.
 2. Skolmowska Jadwiga, Realizacja radiowa dramatu Karola Wojtyły "Brat naszego Boga" wobec tez o kryzysie postaci scenicznej w teatrze drugiej połowy XX wieku, Lublin 1997, cz. 1, ss. 118, [12], zdj, cz. 2, ss. 46., prom. Elżbieta Żwirkowska, sygn. 39707.

2001

 1. Dyczewski Andrzej, Wybór Karola Wojtyły na papieża w relacji prasy centralnej w Polsce, Lublin 2001, ss. 68, prom. Henryk Wąsowicz, sygn. 58880.
 2. Rupacz Magdalena, Obraz pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w relacji prasy centralnej, Lublin 2001, ss. 66, prom. Henryk Wąsowicz, sygn. 54335.

2002

 1. Drążyk Anita, Problem sztuki i artysty w twórczości literackiej Karola Wojtyły, Lublin 2002, ss. 53, prom. Mirosława Ołdakowska-Kufel, sygn. 59144.

2003

 1. Kania Renata, Odkrywanie człowieczeństwa w poezji Karola Wojtyły, Lublin 2003, ss. 80, prom. Józef Fert, sygn. 59157.
 2. Lulkiewicz Urszula, Człowiek w dramatach Karola Wojtyły, Lublin 2003, ss. 132, prom. Mirosława Ołdakowska-Kufel, sygn. 68406.

2005

 1. Galilej Marta, Problematyka społeczna w utworach literackich Karola Wojtyły, Lublin 2005, ss. 158, prom. Mirosława Ołdakowska-Kufel, sygn. 97495.

2007

 1. Brudzińska-Włodarz Grażyna, „Gazeta Wyborcza” wobec Kościoła i papieża Jana Pawła II oraz jego wizyt w Polsce w latach 1989-1993, Lublin 2007, ss. 256, prom. Zbigniew Niebelski, sygn. 28517.
 2. Łyżeń-Tokarz Agnieszka, Świat po śmierci Jana Pawła II. Językowy obraz na podstawie prasy codziennej, Lublin 2007, ss. 124, prom. Bożena Matuszczyk, sygn. 82269.
 3. Mazurek Patrycja Monika, „Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach". Język i styl wpisów do internetowych ksiąg kondolencyjnych po śmierci Jana Pawła II, Lublin 2007, ss. 102, prom. Bożena Matuszczyk, sygn. 82274.
 4. Szajda Marzena Alicja, Relacja człowieka do Boga w dramaturgii Karola Wojtyły, Lublin 2007, ss. 114, prom. Wojciech Kaczmarek, sygn. 92302.
 5. Wszoła Agnieszka, Aktor w teatrze Karola Wojtyły, Lublin 2007, ss. 90, prom. Wojciech Kaczmarek, sygn. 92313.