Aktualności / Wydarzenia

Wygraj wyjazd do Rzymu

W Lublinie przez wieki spotykał się Wschód z Zachodem, a obok siebie harmonijnie żyli przedstawiciele wielu narodów i religii. Choć dziś Lubelszczyzna zmienia się niezwykle dynamicznie, to wokół nas wciąż możemy odnaleźć ślady wielokulturowej przeszłości. Do ich poszukiwania studentów i doktorantów KUL zachęca Centrum Heschela KUL, które zaprasza do udziału w konkursie „Lubelszczyzna: dialog kultur, religii i serc”.  – Chcemy nie tylko odnaleźć ślady przeszłości, ale także wskazać, że możliwe jest pokojowe współistnienie narodów i religii – mówi ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, dyrektor Centrum Heschela.

Lubelszczyzna przez wieki stanowiła miejsce spotkania Wschodu i Zachodu. Obok siebie zgodnie żyli tu przedstawiciele wielu narodów i religii. Do II wojny światowej w miastach i miasteczkach dużą część mieszkańców stanowiła ludność żydowska, a wschodnią część regionu zamieszkiwali wraz z Polakami Ukraińcy. Dziś po wielokulturowej tradycji regionu pozostało wiele znaków, które często mijamy, nie mając nawet takiej świadomości. – Chcemy zachęcić młodych ludzi do ich odkrycia – mówi ks. prof. Marcin Kowalski, dyrektor Centrum Heschela, organizator konkursu. Jak podkreśla, konkurs ma służyć nie tylko zachowaniu śladów przeszłości, ale także pokazać, że możliwe jest pokojowe współistnienie narodów i religii. – To przesłanie, które jest szczególnie istotne w dzisiejszym świecie, tak pełnym konfliktów – wskazuje ks. prof. Kowalski.

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i literackiej, w której zadaniem uczestników będzie przedstawienie eseju. Tematyka konkursu to szeroko rozumiana kultura, religia, historia i teraźniejszość w relacjach katolicko-żydowskich na Lubelszczyźnie.

Organizatorzy wydarzenia zachęcają do wnikliwej obserwacji otoczenia. Prace konkursowe mają nawiązywać do tematu konkursu: „Lubelszczyzna: dialog kultur, religii i serc”. Zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest przygotowanie pracy w dowolnej technice artystycznej, np. ołówek, węgiel, kredka, akwarela, akryl. W kategorii fotograficznej należy nadesłać cykl trzech prac  ukazujących w interesujący sposób lubelskie krajobrazy, pomniki architektury, zabytki, elementy architektoniczne. Zdjęcia powinny opowiadać historię, która pozwoli przenieść się odbiorcy w miejsce opowieści. Natomiast w eseju mają zostać zawarte refleksje na temat złożonej historii Lublina i Lubelszczyzny. Mogą to być historie rodzinne, opowieści dotyczące miejscowości, znanych i mniej znanych wydarzeń, historii z okresu II wojny światowej i okupacji, ale też z innych okresów historycznych.

Prace można nadsyłać do 17 lipca 2024 do godz. 15.30. Nagrodami dla zwycięzców, laureatów oraz osób wyróżnionych w niniejszym konkursie są tygodniowe wyjazdy do Rzymu.

Regulamin konkursu