Studia magisterskie

1987-1992

 

filologia polska, WNH, KUL

 

1992 praca magisterska: Nieodmienność i odmiana nazwisk i nazw miejscowości w języku polskim w Kanadzie, pod kierunkiem: prof. dra hab. Mariana Kucały

 

Doktorat


WNH, KUL
2003 Nieściągnięte i ściągnięte formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój w języku polskim, promotor – prof. Marian Kucała, recenzenci: prof. Zenon Leszczyński (KUL), prof. Witold Mańczak (UJ)

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:44 - Agata Poręba