studia magisterskie

2004-2009


filologia polska, WNH, KUL

2009

 

praca magisterska: Anny Kamieńskiej wiersze ostatnie

i ostateczne, pod kierunkiem: prof. dr hab. Józefa Ferta

 

studia doktoranckie

2009-...

WNH, KUL
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 10:42 - Agata Poręba