studia magisterskie

2005-2010 

IFP, WNH, KUL
2010 praca magisterska: Imperium zmysłów. Sensualizm i erotyka w poezji Haliny Poświatowskiej, pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary, prof. KUL, recenzent – dr Agnieszka Czechowicz 

studia doktoranckie

2010-... 

WNH (literaturoznawstwo), KUL
   
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2011, godz. 16:23 - Małgorzata Nowak-Barcińska