Studia z filologii polskiej

(1996-2001)

Wydział Filologiczno-Historyczny

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Mgr filologii polskiej

(2001)

na podstawie pracy: Śmierć Jana Kochanowskiego fakty, przypuszczenia i niejasności. Sława    pośmiertna poety.

(promotor: dr Robert Zawadzki, prof. WSP Częstochowa)

Podyplomowe studia

z zakresu informacji naukowej

i bibliotekoznawstwa

(2003-2005 )

Wydział Humanistyczny

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Studia doktoranckie

(2012-)

Wydział Nauk Humanistycznych KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2012, godz. 14:07 - Agnieszka Karczewska