Aktualności

Wystawa teatraliów prof. Leszka Mądzika „Światło i Mrok”

Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach zaprasza 20 czerwca 2024 r. o godz. 18.00  na otwarcie wystawy teatraliów prof. Leszka Mądzika „Światło i Mrok”. Ekspozycja zbiera różne przestrzenie działalności twórczej założyciela Sceny Plastycznej KUL: od fotografii, poprzez plakat, aż po instalacje scenograficzne. Wystawa będzie dostępna do 22 września 2025 roku.

 

Prof. Leszek Mądzik o wystawie:

 

Wystawa przybliża to, co od ponad 50 lat czynię w Scenie Plastycznej KUL. Muzeum Śląskie w Katowicach daje widzowi szansę podróżowania przez rozdziały pracy nad przedstawieniem, przybliżając go istotnie do niego w ostatniej części wystawy, którą jest Spektakl. Ekspozycja zbudowana jako tryptyk umożliwia odbiorcy wyzwolenie emocji, jakie towarzyszyły mi przy tworzeniu wyróżnionych prac.

Prologiem jest zaprezentowanie pozycji książkowych (albumów, katalogów dotyczących Sceny Plastycznej KUL) wydawnictw polskich i zagranicznych. Dalej widz przechodzi nietypowymi wrotami do sali, gdzie eksponowane są plakaty realizowane przeze mnie w poprzednich latach. Dotyczą one wydarzeń kulturalnych w Polsce i poza nią. W pracach tych jest już widoczna moja fascynacja średniowieczem i minionymi epokami sztuki.

W następnej sali odbiorca spotyka się z fotografiami, które powstały podczas moich podróży z teatrem po świecie. Wzrok skupia się na prezentowanych wydarzeniach i twarzach. Fotografie wypełniające filary i ściany są umieszczone wokół olbrzymiego drzewa. Kieruje nas ono myślami do tego, jak silnie przyroda i natura korespondują z naszym życiem.

Przy tworzeniu spektakli nie pisałem scenariuszy, dlatego fotograficzna część wystawy jest bardzo istotna. Swój teatr realizowałem tylko z tego, co zobaczone, a nie literacko zapisane. To dowód, że fotografie inspirują do kreowania scen teatru obrazu. Ich liczebność przybliża do zrozumienia takiej narracji plastycznej.

Ostatnie wrota prowadzą do przestrzeni, która wieńczy wędrówkę po wystawie i jest podsumowaniem tego, co widz doświadczył w dwóch poprzednich salach. Tu tłumaczy się tytuł całej wystawy „Światło i Mrok (…)”. Jesteśmy we wnętrzu, gdzie wszystkie obiekty oglądamy tylko dzięki światłu, które jest bohaterem oraz głównym twórcą dramaturgii i dziejących się przed widzem scen. Na wystawie obiekty zderzone są z muzyką, która jest krwiobiegiem moich spektakli i towarzyszy obrazom. 

Wystawa zrealizowana w Muzeum Śląskim po raz pierwszy tak w pełni przybliża formułę mojego teatru i jego ideę budowania narracji bez słów. Ekspozycja w pełnej formie pokazuje, jak dzielę się przemyśleniami, które dotykają egzystencji człowieka i jego poszukiwań, także wokół sacrum.

Leszek Mądzik 

 

 

Leszek Mądzik przez wiele lat był nauczycielem akademickim  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1969 roku założył Teatr Sceny Plastycznej KUL, w którym wyreżyserował do dzisiaj 22 autorskie spektakle.

Jego teatr brał udział w ponad pięćdziesięciu międzynarodowych festiwalach przywożąc z nich nagrody i wyróżnienia (np. nagroda krytyków za Wilgoć na festiwalu w Kairze; nagroda za reżyserię, scenografię i technikę teatralną za Zielnik na festiwalu w Japonii; nagroda specjalna na Festiwalu Teatralnym w USA; wyróżnienie na Światowej Wystawie Scenografii (Praskie Quadriennale w Pradze). Prezentował swoją twórczość teatralną również w Ogrodach Watykańskich przed gronem kardynalskim. 

Mądzik jest autorem wielu scenografii w teatrach polskich, portugalskich, francuskich i niemieckich, ukraińskich (Opera Lwowska). Prowadził zajęcia i warsztaty ze studentami na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Bonn, Hamburgu, Lyonie, Pradze, Buffalo, Rennes, Dublinie, Rydze. 

W 1986 r. założył Galerię Sztuki Sceny Plastycznej KUL, w której zrealizowano jak dotąd ponad 130 wystaw wybitnych twórców sztuk plastycznych. Poza KUL-em prowadził zajęcia na takich uczelniach jak: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest projektodawcą Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach "Dom Praczki"; autor licznych plakatów i grafiki książkowej. Laureat wielu nagród i odznaczeń (m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Gloria Artis", wyróżnienie specjalne Totus, Papieski Krzyż Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice).