Instytut Nauk Biblijnych KUL

XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

 

Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego

 

Aula C-1031

KUL, 20-21 października 2015 r.

 

Instytut Nauk Biblijnych KUL ma zaszczyt zaprosić na XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, które odbędą się 20 i 21 października 2015 r. w Auli 1031 Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Tematyka tegorocznych Jesiennych Dni Biblijnych koncentruje się na dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Tym razem skupimy się na drugiej części dokumentu mówiącej o Prawdzie objawionej w Piśmie Świętym. Czy da się pogodzić prawdę o Bogu objawioną w Starym Testamencie z tą, którą objawia Jezus? Czy Boża wolność i zbawcze działanie wobec świata są niczym nieograniczone? Czy Prawdę o Bogu da się zamknąć w instytucjonalnych ramach religii? Co o wartości, godności i misji człowieka ma do powiedzenia Pismo Święte? Czy Prawda Biblii pozostaje aktualna i atrakcyjna dla współczesnych?

Na te i wiele innych fascynujących pytań odpowiadać będę prelegenci reprezentujący zagraniczne i polskie ośrodki badań i studiów biblijnych. Gościem specjalnym będzie wykładowca egzegezy Nowego Testamentu na Uniwersytecie Monachijskim i członek Papieskiej Komisji Biblijnej, Prof. Knut Backhaus. Prócz niego swoje referaty wygłoszą goście z Mediolanu, Rzymu, Słowacji oraz Polski (Lublin, Toruń, Warszawa, Katowice). Jesienne Dni Biblijne będą dobrą okazją do zapoznania się myślą oraz warsztatem cenionych w kraju i za granicą biblistów. Z pewnością pomogą także w nowym świetle ujrzeć i lepiej zrozumieć dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego.

Tegoroczne Jesienne Dni Biblijne obejmują dwa dni (20 i 21 października) i dzielą się na sześć sesji, po których mieć będzie miejsce dyskusja z prelegentami. Zachęcamy serdecznie wykładowców oraz studentów do wzięcia udziału w tym naukowym wydarzeniu. Szczegółowy plan sympozjum wraz z tematami wystąpień znajduje się na stronach internetowych Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Serdecznie prosimy o udostępnienie wiadomości o Jesiennych Dniach Biblijnych jak najszerszej grupie zainteresowanych. We wszystkich kwestiach organizacyjnych można kontaktować się z ks. dr Marcinem Kowalskim. Email: xmkowal@gmail.com.

 

Z wyrazami szacunku

 

W imieniu Organizatorów

Ks. dr Marcin Kowalski, INB KUL

 

Program Plakat

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2015, godz. 17:38 - Marcin Zieliński