Szanowni Państwo,


uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach dla osób zainteresowanych mediacją organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Seminaria przeznaczone są dla wszystkich osób z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego chcących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych.

 

Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w seminariach zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: 

lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na seminariach obowiązuj limit miejsc!

 

Aktualne terminy seminariów:

 

  • 4 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 2 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

  • 5 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 3 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

  • 17 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 15 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

  • 19 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 17 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

Link do formularza zgłoszeniowego oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

Autor: Bogumiła Pazur
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2021, godz. 07:41 - Bogumiła Pazur