Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach dotyczących mediacji.

 

Spotkania są przeznaczone dla mediatorów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, zainteresowanych tematyką mediacji.

 

Celem spotkań jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (zamieszkujących lub mających stały pobyt) w jednym z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na spotkaniach nie obowiązują limity miejsc.

 

Aktualne terminy spotkań:

 

  • 7 października 2021 r. - online - dla osób z lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 5 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

  • 8 października 2021 r. - online - dla osób z małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 6 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

  • 21 października 2021 - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 19 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

  • 22 października 2021 - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 20 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

Link do formularza zgłoszeniowego oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2021, godz. 14:04 - Grzegorz Tutak