zasady dyplomowania 

 

 

filologia polska - stopień I 

 

filologia polska - stopień II

 

edytorstwo

 

humanistyka cyfrowa 

 

 

 

tezy egzaminacyjne - rok 2019/2020

 

 

filologia polska

 

 

seminarium magisterskie prof. dr. hab. Romana Doktóra

 

seminarium magisterskie dr hab. Jolanty Klimek-Grądzkiej, prof. KUL

 

seminarium magisterskie dr. hab. Adama Fitasa, prof. KUL

 

 

 

edytorstwo

 

seminarium licencjackie

 

seminarium licencjackie

 

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2019, godz. 14:36 - Magdalena Grela-Tokarczyk