Uprzejmie informujemy, że w przypadku konieczności zmiany zadeklarowanego terminu urlopu wypoczynkowego, wniosek o zmianę terminu należy skierować przez system ZGŁOSZEŃ na e-kul adresując do Działu Spraw Pracowniczych i przekazując do wiadomości przełożonym, tj. Dziekanowi Wydziału oraz Dyrektorowi Instytutu. Taki tryb prowadzenia sprawy został uzgodniony z DSP i pozwala uniknąć wątpliwości kto został powiadomiony o zmianie. Daje również możliwość wnioskowania o ewentualne kolejne zmiany na jednym zgłoszeniu bez konieczności dokumentacji papierowej i zbierania podpisów.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2023, godz. 09:00 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak