XII seminarium metodologiczne
poświęcone kulturze XX i XXI wiekuKazimierz Dolny, 20-22 maja 2010 roku

Organizator:
Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL
Fundator:
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Program:

20 maja 2010 roku (czwartek)

 

godz. 13.00 - obiad

godz. 14.30 - powitanie Gości

 

godz. 15.00 - Ryszard Kasperowicz (Lublin), Fragment czy fragmentaryczność?

Spór o zasadę doświadczenia artystycznego w pismach Novalisa

 

godz. 15.30 - Beata Frydryczak (Zielona Góra), Estetyka fragmentu

 

godz. 16.00 - przerwa na kawę

 

godz. 16.30 - Gabriela Świtek (Warszawa), Non finito i fragment. Dwie koncepcje nowoczesnej myśli o sztuce

 

godz. 17.00 - Maria Poprzęcka (Warszawa), Tysiąc i jeden fragmentów

 

godz. 17.30 - Andrzej Pieńkos (Warszawa), Widok jako fragment. Zamiast przestrzeni 

 

18.00 - dyskusja

 

godz. 19.00 - kolacja

 

 

21 maja 2010 roku (piątek)

 

godz. 8.00 - śniadanie

 

godz. 10.00 - Grażyna Gajewska (Poznań), Fragmentaryzacja, hybrydyzacja i cyborgizacja ludzkiego ciała

 

godz. 10.30 - Joanna Sosnowska (Warszawa), Autoportret sfragmentaryzowany

 

godz. 11.00 - przerwa na kawę

 

godz. 11.30 - Ewa Małgorzata Tatar (Kraków), Ciało we fragmentach – sztuka neoawangardowych artystek

 

godz. 12.00 - dyskusja

 

godz. 13.30 - obiad

 

godz. 15.30 -  Kamila Dworniczak (Lublin), Cienie, spojrzenia, refleksy: „Co robi łączniczka?” Darka Foksa i Zbigniewa Libery

 

godz. 16.00 - Marta Ryczkowska (Lublin), Odpryski pamięci: „Bez słów” (Stutthof),  „Ulica Próżna 2009”, „Birkenau/Groundwork”

 

godz. 16.30 - dyskusja

 

godz. 18.00 - kolacja

 

22 maja 2010 roku (sobota)

 

godz. 8.00 - śniadanie

 

godz. 10.00 - Dariusz Czaja (Kraków), Tylko fragment. Weneckie mikrologie

            

godz. 10.30 - Jolanta Czerzniewska (Warszawa), Relikt. Rekwizyt. Doświadczenie obcości. Groteskowość świata przedstawionego na rycinach Konstantego Brandla i Karola Mondrala z okresu ich paryskiej przyjaźni

 

godz. 11.00 - przerwa na kawę

 

godz. 11.30 - Anna Markowska (Wrocław), Pary nie-do-pary oraz inne fragmentaryczne kolektywy. O twórczości Roni Horn

 

godz. 12.00 - dyskusja

 

godz. 13.00 - obiad

 

Pozostali uczestnicy:

 

Grażyna Bastek (Warszawa), Anna Kiszka (Lublin), Małgorzata Kitowska-Łysiak (Lublin), Dorota Kudelska (Lublin), Piotr Kosiewski (Warszawa), Marek Kusyk (Kraków), Marcin Lachowski (Lublin), Lechosław Lameński (Lublin), Piotr Majewski (Lublin), Waldemar Okoń (Wrocław), Marcin Pastwa (Lublin), Sonia Wilk (Katowice), Karolina Zychowicz (Warszawa).

 

 

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 15:30 - Ireneusz Marciszuk