Ze skarbca Uniwersytetu - www.kul.pl/skarbiec

 
 

Pracownia śląska, Matka Boża z Dzieciątkiem

 • photo 384
 • photo 383

Matka Boża z Dzieciątkiem

Pozbawione miękkości i mięsistości draperie oraz dość wąskie i suche grzbiety fałdów o pojedynczych poprzecznych zacięciach pozwalają datować nasz zabytek na okres około 1470-1480. Widoczne są w nim ponadto reminiscencje stylu pięknego (popularnego w sztuce europejskiej w okresie: od końca XIV w. do ok. połowy XV w.), uwidaczniające się zwłaszcza w esowatym przegięciu wiotkiej sylwetki oraz idealizowanej twarzy o delikatnych rysach.

 

Na odwrociu rzeźby odręczny napis gotykiem: "Gauers/Arch. Patschkau" (pol. Goworowice, Archidiakonat Paczków)

 1. Obiekt

 2. Dane szczegółowe

  • Typ: rzeźba przyścienna
  • Datowanie: lata 1470-1480
  • Autor: pracownia śląska
  • Miejsce powstania: Śląsk
  • Technika: rzeźbienie, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie, srebro płatkowe
  • Materiał: drewno lipowe
  • Wysokość (cm): 109
  • Słowa kluczowe: Matka Boża z Dzieciątkiem, Śląsk, styl piękny
  • Pochodzenie: dar Kurii Archidiecezjalnej we Wrocławiu z 1956 r.
  • Literatura:
   • Nowack A., Führer durch das Erzbischöfl. Diözesanmuseum in Breslau, Breslau 1932, s. 37, poz. 149.
   • Die Bau- und Kunstdenkmäler Schlesiens. Regierungsbezirk Kattowitz, Bd. 5: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz, bearb. von E. Kloss et al., Breslau 1934, s. 60, il. 113.
   • Urban W., Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz katalog jego zbiorów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 27, 1973, s. 182, poz. A.f.11.
   • Ziomecka A., Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku, „Roczniki Sztuki Śląskiej” X, 1976, s. 107, poz. 92.
   • Przylicki K., Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Sztuki Śląskiej” XXI, 2012, s. 15-16, poz. 2.2; 18-19, poz. 3.1.
   • Przylicki K., Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27.06-30.10.2012), red. Z. Fałtynowicz, Suwałki 2012, s.31, poz. 26.
   • Przylicki K., Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 80.
 3. Metryka

  • Nr inwentarzowy: MU KUL III-1560
  • Autor opisu: Krzysztof Przylicki

do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona