Informujemy, iż aktualnie przyjmowane są artykuły do Zeszytów Nauk o Rodzinie 2019.

Termin przesyłania artykułów mija z końcem grudnia 2018 roku.

Artykuły należy przesyłać na adres email: julia.gorbaniuk@kul.pl oraz w wersji papierowej pocztą tradycyjną wraz z wypełnionym formularzem "Zgłoszenie artykułu do redakcji czasopisma Zeszyty Nauk o Rodzinie" (do pobrania w zakładce "Informacja dla Autorów") na adres:

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

al. Racławickie 14

20-950 Lublin

z dopiskiem "zgłoszenie artykułu do Zeszytu Nauki o Rodzinie".

 

Autor: Bernadeta Lelonek-Kuleta
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 13:05 - Bernadeta Lelonek-Kuleta