Aktualności / Wydarzenia

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu o Nagrody im. Anieli hr. Potulickiej

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu o Nagrody im. Anieli hr. PotulickiejAniela hrabina Potulicka - filantropka i dobrodziejka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest patronką corocznych nagród, przyznawanych przez uczelnię za osiągnięcia w nauce, biznesie lub działalności społecznej w duchu chrześcijańskiego humanizmu. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 15 kwietnia 2024 roku.

Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej przyznawane są od 2015 roku w trzech kategoriach: za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, działalność gospodarczą lub społeczną prowadzoną w duchu solidarnego humanizmu. Podstawą do ich otrzymania są osiągnięcia z poprzedniego roku kalendarzowego. W pierwszej kategorii nagrodę mogą otrzymać autorzy monografii lub publikacji zbiorowych z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, humanistycznych i teologicznych. Nagroda za działalność biznesową jest przyznawana przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą z poszanowaniem solidaryzmu społecznego i wartości moralnych. Laureatem nagrody w kategorii społecznej może zostać osoba fizyczna, organizacja lub inicjatywa prowadząca bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka i dobra wspólnego.

Na laureatów, oprócz pamiątkowej statuetki, czekają nagrody pieniężne. Wysokość nagrody naukowej to 15 tys. zł, społecznej 10 tys. zł, natomiast nagroda gospodarcza ma charakter honorowy. Kapituła konkursu oczekuje na zgłoszenia do 15 kwietnia 2024. Laureatów poznamy 7 czerwca, podczas obchodów Święta Patronalnego KUL.

Aniela hrabina Potulicka (1861-1932) to katolicka działaczka społeczna, niezwykle zasłużona dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zarządzając przez wiele lat rodzinnym majątkiem w Potulicach nieopodal Nakła wspierała inicjatywy patriotyczne, dobroczynne i oświatowe. Umiejętnie łączyła aktywność obywatelską z patriotyzmem, a inspirację dla jej działalności stanowiła żywa religijność. Ufundowała m.in. zakład dla nieuleczalnie chorych w Poznaniu, który przekazała siostrom szarytkom, a pałac w Potulicach przekazała na seminarium duchowne dla zgromadzenia księży chrystusowców. Jej działalność jest przykładem praktycznej realizacji idei chrześcijańskiego humanizmu. W 1925 r., na bazie niemal całego majątku, ustanowiła fundację wspierającą aż do dziś działalność KUL.

 

Regulamin