Wiem, Komu uwierzyłem (2 Tm 1,12)

 

 

ks. prof. Marian Rusecki 

Ś. + P.

Ks. prof. dr hab.

MARIAN JAN RUSECKI

Kapelan Jego Świątobliwości

 

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Kapłan Archidiecezji Lubelskiej

 

Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Członek Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich

Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce od 2005

Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w latach 2007-2010

Przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2011

 

Kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej 1986-2010

Kierownik Katedry Misjologii

Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej w latach 1992-2008

Prodziekan Wydziału Teologii KUL w latach 1986-1989, 1992-1998

Członek Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej w latach 1990-1996

Członek Towarzystwa Naukowego KUL

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 

Promotor 41 doktoratów oraz ponad 150 magisteriów

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Laureat Nagród Ministra Edukacji Narodowej 1995 i 2008

Laureat Lubelskiej Nagrody Naukowej Premium Scientiarum Lublinense 2002

Laureat Nagród Rektora KUL 1984, 2001, 2005

Honorowy Obywatel Janowa Lubelskiego

 

Oryginalny Myśliciel, wybitny Teolog

Twórca i Mistrz lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej

Wspaniały Profesor i Wychowawca, Autor ponad 700 publikacji naukowych

Personalista, Człowiek skromny i wielkiego serca

Gorliwy Kapłan, Kaznodzieja i Duszpasterz

 

Urodził się 22 marca 1942 w Janowie Lubelskim

Zmarł 15 grudnia 2012 w Lublinie 

 

Msza św. zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL

we wtorek 18 grudnia 2012 r. o godz. 12.30

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Archikatedrze Lubelskiej

19 grudnia 2012 r. o godz. 13.00, po których nastąpi złożenie ciała

na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

 

                                                                        

Rektor i Senat Akademicki
Dziekan i Rada Wydziału Teologii
Instytut Teologii Fundamentalnej
Społeczność Akademicka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Klepsydra (pdf)

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2012, godz. 14:27 - Liliana Kycia