Aktualności / Wydarzenia

Zmarł prof. Władysław Bartoszewski

wb-cb24 kwietnia, w wielu 93 lat zmarł prof. Władysław Bartoszewski,

jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku.

 

W latach 1973-1985 wykładowca historii najnowszej w I Katedrze Historii Nowożytnej Polski na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

 

Polityk, historyk, więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego. Dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu i pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do ostatnich dni aktywny działacz społeczny i polityczny.

 

Pisarz, którego bogata twórczość piśmiennicza obejmuje ok. 40 książek i blisko 1500 artykułów, publikowanych w kilku językach. Dotyczy ona przede wszystkim zagadnień związanych z historią najnowszą (Powstanie Warszawskie, pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej) oraz dyplomacją.

 

Za wybitne zasługi, których świadectwem pozostaje niezwykle bogaty życiorys, profesor Władysław Bartoszewski został uhonorowany dziesiątkami nagród i odznaczeń. Do najważniejszych należą: Order Orła Białego (1995), Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (nadany przez prezydenta RP na wychodźstwie, Edwarda Raczyńskiego w 1986 r.), Krzyż Orderu Zasługi RFN, papieski Order św. Grzegorza Wielkiego, Wielki Krzyż Zakonu Rycerskiego i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy, Wielki Krzyż estońskiego orderu Krzyża Ziemi Maryjnej oraz austriacki Krzyż Honorowy za Naukę i Sztukę I klasy.

 

Od 2008 r. Władysław Bartoszewski był doktorem honoris causa KUL. W sumie tytuł ten przyznało Profesorowi 8 uczelni: PUNO w Londynie, Hebrew College w Baltimore, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Filipa w Marburgu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, KUL oraz Uniwersytet Opolski.

To najwyższe uniwersyteckie odznaczenie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przyznał prof. Bartoszewskiemu jako wyraz najwyższego uznania za konsekwentne świadectwo wartości inspirowane niezłomnym przekazem prawdy o najnowszych dziejach Polski, dotyczących w szczególności okupacji niemieckiej, Powstania Warszawskiego, pomocy udzielanej ludności żydowskiej oraz powojennej opozycji wobec totalitarnego systemu władzy.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 

 

Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński o prof. Władysławie Bartoszewskim:

 

Wiadomość o śmierci prof. Władysława Bartoszewskiego przyjęliśmy ze smutkiem. Profesor Bartoszewski był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim od lat. Wielu z nas pamięta Go jako charyzmatycznego wykładowcę historii. Jako starszy wykładowca od 1973 do 1985 prowadził wykłady z historii najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem czasu wojny i okupacji w Katedrze Historii Nowożytnej Polski KUL. Był świadkiem tego, o czym mówił. Towarzyszył nam w czasie wielu ważnych dla Uniwersytetu wydarzeń. W 2008 roku przyjął tytuł doktora honorowego naszego Uniwersytetu i w ten sposób na zawsze został włączony w społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.