Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891- 1963)

W dniu 29 października 2007 r. w sali C-1031 odbędzie się sympozjum „Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891- 1963)”, organizowane przez Katedrę Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Koło Naukowe Studentów Administracji i Koło Naukowe Kanonistów KUL.

Ignacy Czuma (1891-1963), profesor skarbowości i prawa skarbowego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL, dziekan(1926-1928), prorektor 1938/39 KUL. Działacz katolicko-społeczny, poseł na Sejm RP, współtwórca Konstytucji kwietniowej z 1935 r. Całe życie związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W uznaniu jego zasług papież Pius XII nadał mu godność szambelana.

PROGRAM SYMPOZJUM:


12 .15 Eucharystia (Kościół Akademicki KUL), homilia: O. Hubert Czuma SJ

14.00 Otwarcie i powitanie gości JM Ks. Prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL
Słowo Dziekana – Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński , Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

14.15 Sesja naukowa – Przewodniczy dr Jacek Szczot (KUL)

1. Życie i twórczość naukowa Prof. Ignacego Czumy – Prof. dr hab. Łukasz Czuma (KUL)
2. Myśl prawno-ustrojowa I. Czumy – dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL (KUL)
3. Absolutyzm ustrojowy – dr Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski)
4. Ignacy Czuma wobec bolszewizmu i systemu sowieckiego – dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

15.15- 15.45 Dyskusja
15.45-16.00 Przerwa na kawę

16.00 c.d. sesji naukowej

5. Poglądy filozoficzno-prawne I. Czumy – dr Jadwiga Potrzeszcz (KUL)
6. Skarbowość i prawo finansowe w poglądach I. Czumy – Ks. dr Tadeusz Stanisławski (KUL)
7. Myśl ekonomiczna I. Czumy – dr Olga Ostaszewska (Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim)
8. Walka Polaków o Niepodległość i ich męczeństwo w najtrudniejszym okresie niewoli rosyjsko-komunistycznej 1944-1956 – dr Jerzy Cezary Malinowski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)

17.00-17.30 Dyskusja

17.30 –18.00 Sesja wspomnieniowa – Przewodniczy dr Kazimierz Ostaszewski (KUL)
Udział biorą : o. Hubert Czuma SJ (Duszpasterz Akademicki), Prof. dr hab. Łukasz Czuma (KUL), Andrzej Czuma Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Benedykt Czuma

18.00 – 18.30 Dyskusja panelowa
18.30 Zakończenie sympozjum


Organizatorzy :
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II ,
Katedra Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,
Koło Naukowe Studentów Administracji
i Koło Naukowe Kanonistów KUL
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 12:08 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2007-10-11