W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości" poświęcona pamięci prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, który przez wiele lat współpracował naukowo z Katedrą Etnomuzykologii i Hymnologii KUL.

Wśród prelegentów z referatem „Ludowe śpiewy religijne jako żywa tradycja muzyczna – jej lokalne uwarunkowania i przeobrażenia” wystąpiła dr Kinga Strycharz-Bogacz. Swoje wystąpienia zaprezentowały również doktorantki Instytutu Nauk o Sztuce: mgr Lidia Biały z referatem „Społeczne oddziaływanie kapeli Władysława Łobody na przykładzie twórczości poetyckiej słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów” i mgr Alicja Habza z referatem „Żywa obecność kapliczek przydrożnych w życiu społeczności lokalnych. Relacja z ponownego wprowadzenia figury Matki Boskiej do kapliczki w Stasinie (gm. Wojciechów)”. Wygłoszone referaty dostępne są na stronie https://fb.watch/hjv2ZbnbyH/ od 3:35:00.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2022, godz. 07:09 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak