07.10.2022 r. konferencja pt.: "Mistrzowie psychologii o godności człowieka - spotkanie pokoleń"

Instytut Psychologii zaprasza na konferencję pt.: "Mistrzowie psychologii o godności człowieka - spotkanie pokoleń", która odbędzie się w piątek, 07.10.2022 roku od godziny 9.00 w sali CTW-113. W konferencji wezmą udział wybitni polscy psychologowie, którzy wygłoszą wykłady o roli i znaczeniu godności człowieka w różnych kontekstach pracy, przewidziana jest również dyskusja panelowa oraz sesja plakatowa.

 

Serdecznie zapraszamy!


Ministerialne dofinansowanie "Roczników Nauk Społecznych"

 

Czasopismo "Roczniki Nauk Społecznych" wydawane przez Wydział Nauk Społecznych oraz Towarzystwo Naukowe KUL otrzymało dofinansowanie w ramach ministerialnego programu "Rozwój czasopism naukowych". Przyznane środki służą zwiększeniu wpływu czasopisma oraz wzmocnieniu jego obecności w międzynarodowym obiegu naukowym.

 

"Roczniki Nauk Społecznych" ukazują się od 1949 roku, są indeksowane m.in. w bazie ERIH +, Index Copernicus, CEEOL, CEJSH. Redakcja planuje aplikację do kolejnych baz referencyjnych. Na łamach czasopisma publikowane są teksty z obszaru nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o bezpieczeństwie. Najnowszy numer poświęcony jest przemianom ról i relacji rodzinnych: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/index.

 


Osiągnięcia czasopisma "Studia i Analizy Nauk o Polityce"

Czasopismo "Studia i Analizy Nauk o Polityce" (ISSN: 2719-4795) afiliowane przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji KUL zostało w procesie walidacji umieszczone w prestiżowej bazie ERIH+ (European Reference Index for the Humanities and Social Science), a także zostało przyjęte do grona członków Committee on Publication Ethics (COPE), stowarzyszenia zaangażowanego w promowanie wysokich standardów etyki publikacyjnej i kultury wydawniczej.
Ponadto czasopismo przeszło pozytywnie proces oceny i jest indeksowane w bazie danych ICI Journals Master List na rok 2021 (Index Copernicus Value 2021 = 100.00).

 


Nagrody FENIKS 2022

W dn. 1 października 2022 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody FENIKS, honorujące wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie w kategorii "Edytorstwo" wyróżniona została praca dr hab. Elżbiety Stoch pt. Teatr Miejski w Lublinie (1944–1949). Źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 - za stworzenie kopalni wiedzy o kulturalnej historii Lublina okresu powojennego. Gromadząc fakty, ciekawostki i lokalne mity, pokazuje pierwsze po II Wojnie Światowej polskie centrum teatralne, które działało na granicy „obszarów wolności i zniewolenia”.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Link do gali wręczenia nagród


17.09.2022 r. Konferencja międzynarodowa pt.: POLISH MIGRANTS IN UNITED KINGDOM IN THE CONTEXT OF BREXIT

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności Instytutu Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: POLISH MIGRANTS IN UNITED KINGDOM IN THE CONTEXT OF BREXIT. Wydarzenie odbędzie się w dn. 17.09.2022 r. (sobota) w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, konferencja dostępna będzie również na ZOOM.

 

Spot z zapowiedzią konferencji

 

 

Serdecznie zapraszamy!


33. Warsztaty EEGLAB, 12-16 września 2022 r. w KUL

Zapraszamy do udziału w 33. Warsztatach EEGLAB, które odbędą się w dniach 12-16 września 2022 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Warsztaty organizowane przez Katedrę Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz Swartz Center for Computational Neuroscience działającym przy Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Wydarzenie to skierowane jest do osób zainteresowanych analizą danych EEG z wykorzystaniem oprogramowania EEGLAB oraz narzędzi z nim powiązanych.  W ramach Warsztatów odbędą się szczegółowe prezentacje metod wraz z ćwiczeniami praktycznymi. W trakcie Warsztatów planowana jest również sesja posterowa.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie Warsztatów http://eeglab2022lublin.com/ 

oraz na stronie pakietu EEGLAB: https://eeglab.org/workshops/EEGLAB_2022_Lublin.html

Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowgo (PTBUN) oraz Federation of European Neuroscience Societies (FENS).
Pracownicy i studenci KUL otrzymują 50 EUR zniżki na opłatę rejestracyjną.


Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL powołany do zespołu doradczego przy Ministerstwie Edukacji i Nauki

Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich został powołany do zespołu doradczego ds. programu "Perły nauki".
Jest to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie rozwoju wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów.

 

Serdecznie gratulujemy!


60 lat Urzędu Statystycznego w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez Urząd Statystyczny w Lublinie z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Urzędu. Odbyło się z tej racji wiele wydarzeń promujących statystykę publiczną, m.in. wydanie opracowania okolicznościowego "Województwo lubelskie lata 60-te XX wieku, czyli minęło już 60 lat", organizacja wystawy tematycznej w holu Poczty Główniej, poświęconej pracy Urzędu Statystycznego i przybliżającej historię statystyki w naszym regionie.

Serdecznie gratulujemy Jubileuszu!


Więcej informacji na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie.


Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie zaprasza studentów do składania aplikacji na program CST Toolkit

Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie zaprasza studentów do składania aplikacji na program trwający 1 semestr w roku akademickim 2022-2023.

CST Toolkit jest przeznaczony dla studentów na poziomie magisterskim lub doktoranckim, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu katolickiej nauki społecznej (Catholic social teaching CST) oraz powiązanych z nią dyscyplin nauk społecznych podczas pobytu w Rzymie, mogąc w ten sposób skorzystać z obecności centralnych instytucji Kościoła katolickiego.

Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie oferuje 6 stypendiów na jeden semestr (od stycznia do czerwca) na Wydziale Nauk Społecznych (Faculty of Social Sciences FASS) Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.

*Termin składania wniosków*: *31 sierpnia 2022 r.*

Szczegółowa procedura kwalifikacji i lista wymaganych dokumentów.

Informacje o Kursach w dostępne są na stronie https://angelicum.it/academics/social-sciences/courses/