22.10.2021 r.: Konferencja "Chrześcijańska doktryna społeczna według bł. Stefana Wyszyńskiego"

Instytut Nauk Socjologicznych KUL, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Łodzi oraz Instytut Franciszkański zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Chrześcijańska doktryna społeczna według bł. Stefana Wyszyńskiego", która odbędzie się 22 października 2021 roku w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach (ul. Okólna 185).

 

Link do transmisji online


Najnowsza książka ks. prof. Janusza Mariańskiego

Przedstawiamy kolejną ze znaczących publikacji naszego Mistrza, znanego i cenionego socjologia, ks. prof. dr. hab. Janusza Mariańskiego, pt.: Scenariusze przemian religijności i Kościoła Katolickiego w społeczeństwie polskim. Studium diagnostyczno-prognostyczne, Lublin 2021.


Nagrody FENIKS 2021

Dnia 25 września 2021 roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało nagrody FENIKS, honorujące wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Z radością informujemy, że w tegorocznym konkursie uznanie jury zyskały prace osób z naszego Wydziału:

Nagrody FENIKS 2021:
Kategoria: Kościół wobec współczesności
- Chrześcijańska doktryna społeczna, Stefan Wyszyński, red. o. dr Marek Wódka OFM Conv, ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Wydawnictwo KUL.

Wyróżnienia FENIKS 2021:
Kategoria: Seria wydawnicza (dzieła zebrane)
- Seria: Prace z dziejów szkolnictwa i opieki społecznej w Polsce, tom XXI, Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia, prof. Marian Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!


Książka ks. prof. Janusza Mariańskiego

Przedstawiamy najnowszą książkę ks. prof. Janusza Mariańskiego pt.: Peter Ludwig Berger (1929-2017) przejście od teorii sekularyzacji do desekularyzacji, pierwszą w języku polskim monografię popularyzującą socjologię religii jednego z najwybitniejszych socjologów - Petera Bergera. Monografia opublikowana została w otwartym dostępie.

 

Peter Ludwig Berger (1929-2017) przejście od teorii sekularyzacji do desekularyzacji

 

 


Habilitacje i promocje doktorskie WNS

W dniu 29 czerwca 2021 r., z zachowaniem wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, na Wydziale Nauk Społecznych KUL odbyło się wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym oraz doktorom.

 

Dyplom magisterski, po trzydziestu sześciu latach od ukończenia studiów, odebrał Pan Władysław Zieliński, który w tym roku skończył 91 lat.

 

Uroczystość odbyła się w obecności s. dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL, Prorektor ds. nauki i kadr, dr. hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dr. hab. Grzegorza Adamczyka, prof. KUL, Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych, dr. hab. Wacława Bąka, Dyrektora Instytutu Psychologii oraz dr. hab. Piotra Magiera, Dyrektora Instytutu Pedagogiki.

 

Galeria zdjęć

Czytaj dalej...

Odszedł do Pana ks. prof. Zdzisław Chlewiński

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci

 

ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego

 

wybitnego psychologa, wieloletniego wykładowcę KUL, 

dziekana Wydziału Filozofii w latach 1980-1981

 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 30 czerwca o godz. 11.00
w Kościele Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu.

Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w Lublinie 5 lipca
o godz. 12.00 w kościele akademickim KUL.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy ul. Lipowej.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Klepsydra

 

 


Słowo Kolegium Dziekańskiego WNS na czas sesji egzaminacyjnej

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

 

17 czerwca rozpoczyna się sesja egzaminacyjna. Jest to dla nas wszystkich czas podsumowania pracy podczas wymagającego roku, prowadzonego wciąż w warunkach reżimu sanitarnego.

Życzymy wszystkim darów Ducha Świętego, powodzenia i satysfakcji.

 

Kończącym studia życzymy dobrych obron i realizacji planów zawodowych. Jesteśmy przekonani, że tradycyjna, stacjonarna forma egzaminu dyplomowego jest najlepszym sposobem na zakończenie kilkuletniego kształcenia uniwersyteckiego.

 

Wszyscy mamy nadzieję, że nowy rok akademicki będzie już realizowany w tradycyjny sposób, w bezpośrednim kontakcie całej społeczności uniwersyteckiej.


Kolegium Dziekańskie

Wydziału Nauk Społecznych KUL

 


Medale Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL

W dniu 25.06.2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom KUL, wśród odznaczonych znaleźli się również pracownicy Wydziału Nauk Społecznych. Medale wręczył Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, uroczystość z udziałem władz KUL, odbyła się w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
dr Joanna Sosnowska
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
dr Agnieszka Zaręba
dr Małgorzata Żurakowska

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Serdecznie gratulujemy!

 

Galeria zdjęć

 


25.06.2021 r. Seminarium w ramach International Academic Weeks pt. Badania społeczne w rzeczywistości (post)pandemicznej

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Nauk Socjologicznych KUL zapraszają na seminarium, które odbędzie się w ramach International Academic Weeks pt. Badania społeczne w rzeczywistości (post)pandemicznej.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 12.00 na platformie Zoom.

Link do spotkania

Meeting ID: 979 4714 9038

Passcode: 666495

Serdecznie zapraszamy!