Dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL, Członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej

 

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL (Instytut Ekonomii i Finansów Wydziału Nauk Społecznych KUL), z dniem 15 listopada 2021 r., została powołana na Członka Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


Serdecznie gratulujemy!

 

 


Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL, w składzie Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL (Instytut Nauk Socjologicznych Wydziału Nauk Społecznych KUL), została powołana w skład Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 18 listopada 2021 r. Podczas Zebrania, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Do zadań Komisji Duszpasterstwa należy m.in. badanie problemów związanych z duszpasterstwem, wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce i przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich.
Serdecznie gratulujemy!

 


Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Prorektorem KUL


Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Wydziału Nauk Społecznych KUL,
z dniem 15 listopada 2021 roku

została powołana na stanowisko Prorektora ds. studentów, doktorantów

i rozwoju KUL

Serdecznie gratulujemy Pani Rektor!


Społeczność Akademicka
Wydziału Nauk Społecznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


18-19.11.2021 r. konferencja pt.: Bliżej Emocji VIII in memoriam - Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu

W dniach 18-19 listopada 2021 r. odbędzie się Konferencja Naukowa Bliżej Emocji VIII in memoriam - Profesorowi Zbigniewowi Zaleskiemu organizowana przez Katedrę Psychologii Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii KUL. Tegoroczna edycja ma charakter międzynarodowy z udziałem gości zagranicznych (m.in. Włochy, Izrael, Wielka Brytania). Podobnie jak poprzednie edycje, będzie okazją do prezentacji aktualnych wyników badań, do wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej. Z uwagi na aktualną niepewną sytuację epidemiczną tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w wersji online.

Program konferencji

Link do strony konferencji: https://www.kul.pl/blizej-emocji-viii,art_95397.html

Link do fb konferencji: https://www.facebook.com/Konferencja-Bli%C5%BCej-Emocji-104285027835360

 


09.11.2021 r. Konferencja "Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacji we współczesnej edukacji i integracji międzypokoleniowej"

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt.: "Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacji we współczesnej edukacji i integracji międzypokoleniowej" w ramach cyklu Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we współczesnej edukacji, która odbędzie się 9 listopada 2021 r.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej w Centrum Transferu Wiedzy, w sali CTW-113 oraz on-line.


08.11.2021 r.: Webinarium "Południowa granica Unii Europejskiej: Turcja, Bałkany, migracje, bezpieczeństwo"

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Europe Direct Lublin, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, zapraszają na webinarium pt. Południowa granica Unii Europejskiej: Turcja, Bałkany, migracje, bezpieczeństwo, które odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 12.00.

 

Dostęp do wydarzenia.

Passcode: 709599


03.11.2021 r. Webinarium "Wschodnia granica Unii Europejskiej: Białoruś, Rosja, migranci, bezpieczeństwo"

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Europe Direct Lublin, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, zapraszają na webinarium pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: Białoruś, Rosja, migranci, bezpieczeństwo, które odbędzie się 3 listopada 2021 r. godz. 11.30-12.30.

 

 

Link do webinarium

Passcode: 381727