12.01.2023 r. Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i świecie

W dniu 12 stycznia 2023 r. w Kolegium Jana Pawła II odbędzie się Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i świecie, który organizowany jest przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych KUL. Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych ma na celu popularyzację wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł naukowych.

 

Uczestnicy konkursu powalczą o sześć indeksów na kierunek bezpieczeństwo narodowe lub stosunki międzynarodowe oraz nagrody rzeczowe. Początek zmagań rozpocznie się o godz. 10.00 w sali C-1031.


12.01.2023 r. Konferencja „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego KUL zaprasza na konferencję „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”, która rozpocznie się 12 stycznia 2023 o godz. 10.30 w Gmachu Głównym KUL, Aula Stefana kard. Wyszyńskiego. W ramach konferencji zaplanowano dwa panele:

- Jak reagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych? - w wymiarze państwowym, regionalnym, lokalnym
- Bezpieczeństwo województwa lubelskiego – perspektywy, wyzwania i zagrożenia.

 

Serdecznie zapraszamy!


Boże Narodzenie 2022

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.

Mt 1.22-2

 

Charles Le Brun

 

Wszelkich łask i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pokoju, miłości, wzajemnego szacunku i dużo zdrowia.

W nadchodzącym roku 2023 spełnienia nadziei
na pozytywne zmiany oraz realizacji wszelkich planów
i zamierzeń każdego z nas i całej wspólnoty.

 


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

 

 


Pani prof. dr hab. Mariola Łaguna w składzie Rady Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że Pani prof. dr hab. Mariola Łaguna, pracownik Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii KUL została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w skład Rady Narodowego Centrum Nauki. Kadencja nowych członków Rady rozpoczęła się 15 grudnia 2022 r. i potrwa do dnia 14 grudnia 2026 r.


Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

 


Odznaczenia państwowe dla pracowników WNS

W dniu 20 grudnia 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL, wręczenia odznaczeń dokonał Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. W gronie odznaczonych osób znajdują się również pracownicy naszego wydziału:

 

Medal Złoty za długoletnią służbę:
dr Jerzy Michałowski

 

Medal Srebrny za długoletnią służbę:
dr Joanna Chwaszcz
dr Agnieszka Linca-Ćwikła
dr hab. Agnieszka Łukasik - Turecka, prof. KUL
dr hab. Piotr Magier

 

Medal Brązowy za długoletnią służbę:
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
dr Iwona Szewczak
dr Małgorzata Szyszka
dr Ewelina Świdrak

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
dr Anna Badora
dr Andrzej Szabaciuk

 

Serdecznie gatulujemy!

       

Galeria zdjęć

 


20-21.12.2022 r. XXXIX Dni Praw Człowieka

Instytut Nauk Socjologicznych zaprasza na XXXIX Dni Praw Człowieka (XXXIX Human Rights Days) "Amerykańskie drogi i bezdroża prawa do urodzenia się Od Roe v. Wade do Dobbs v. Jackson" (American Roads and Wilderness of the Right to be Born From Roe v. Wade to Dobbs v. Jackson). Konferencja odbędzie w dniach 20-21 grudnia 2022 r. w CTW-56 i online na platformie Teams, https://tiny.pl/w5lvj

 

Serdecznie zapraszamy!


Nagrody dla pracowników WNS za najlepiej punktowane publikacje naukowe

Miło nam poinformować, że 34 pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych KUL otrzymało nagrodę Prorektora ds. nauki i kadr za najlepiej punktowaną publikację naukową wydaną w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r.:

 

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Dr Joanna Szegda
Dr Monika Sak-Skowron
Dr Joanna Sosnowska
Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Dr Monika Wawer


Instytut Ekonomii i Finansów:
Dr Dorota Jegorow
Dr Joanna Nucińska
Dr Anna Spoz
Dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Dr Maria Zuba-Ciszewska

 

Instytut Nauk i Polityce i Administracji
Dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. KUL
Dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL

 

Instytut Nauk Socjologicznych
Dr Alina Betlej
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
Dr Krzysztof Jurek
Dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Dr Tomasz Peciakowski

 

Instytut Pedagogiki
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Dr Klaudia Martynowska

 

Instytut Psychologii
Dr Paweł Augustynowicz
Dr Joanna Chwaszcz
Dr Andrzej Cudo
Dr Katarzyna Krzysztofik
Dr Piotr Mamcarz
Dr Katarzyna Mariańczyk
Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
Dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KU
Dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Dr hab. Magdalena Szubielska
Dr Przemysław Tużnik
Dr Emilia Zabielska Mendyk
Dr Michał Wiechetek
Mgr Marcin Wojtasiński

 

Serdecznie gratulujemy!


19.12.2022 r. Spotkanie w ramach cyklu "W kręgu dyskusji międzynarodowych"

W poniedziałek 19 grudnia 2022 roku Gośćmi Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL będą:
- Pan Andreas Stadler - Ambasador Austrii w Warszawie
- Pani Gudrun Hardiman-Pollross - Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.
Spotkanie poprowadzą:
- Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL - dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL
- Pan Piotr Majchrzak - Konsul Honorowy Austrii w Lublinie. Odbędzie się ono w Centrum Transferu Wiedzy KUL, CTW-113. Początek spotkania godz. 11.30.


Serdecznie zapraszamy!

 

 


Nominacja profesorska dla dr hab. Aliny Rynio

 

Miło nam poinformować, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 21 listopada 2022 r. nadał Pani dr hab. Alinie Rynio (Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki WNS KUL) tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

 

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!