Pracownik Wydziału Nauk Społecznych KUL członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Miło nam poinformować, że dr hab. Beata Jakimiuk (Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki KUL), została członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym głosowaniu na posiedzeniu KNP PAN w dniu 26.06.2020 r.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Dr hab. Arkadiusz Jabłoński wybrany na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL na kadencję 2020-2024

 

Miło nam poinformować,

że w dniu 24.06.2020 r. Zgromadzenie Wydziałowe

Wydziału Nauk Społecznych KUL

wybrało Dziekana Wydziału na kadencję 2020-2024.

 

Został nim

dr hab. Arkadiusz Jabłoński

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy wyboru!


Lista zgłoszonych kandydatów do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL w latach 2020-2024

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza WNS informuje, że kandydatami zgłoszonymi do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL w kadencji 2020-2024 są:

 

- dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

 

- dr hab. Arkadiusz Jabłoński

 

Kandydatury spełniają wszystkie wymogi formalne. Wybory odbędą się 24 czerwca 2020 r. w godz. 09.00-20.00.

 

 


Ogłoszenie w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na Dziekana WNS

Kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL można zgłaszać do dn. 22 czerwca 2020 r., w formie papierowej do godz.15.30 w Sekretariacie WNS (C-548), w formie elektronicznej do godz. 24.00 na adres mailowy wns@kul.pl.


Wybory Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL

Szanowni Państwo,

 

Wybory Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL zostaną przeprowadzone ZDALNIE za pomocą systemu teleinformatycznego w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa), w godzinach 09.00-20.00.

Ogłoszenie wyników wyborów planowane jest na dzień 25 czerwca 2020 r.

 

 


Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL ws. zwołania Zgromadzenia Wydziałowego

Uprasza się o zapoznanie z Zarządzeniem Dziekana WNS z dnia 8 czerwca 2020 r. ws. zwołania Zgromadzenia Wydziałowego w celu wyboru Dziekana WNS.

 

 


Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych KUL w gronie ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 27 maja 2020 r. powołał następujących pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL na ekspertów Komisji w kadencji 2020-23:

  • dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk, prof. KUL, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika
  • dr Bernadetę Lelonek-Kuletę, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: psychologia.

Serdecznie gratulujemy!


Projekty pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL dofinansowane w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną, piętnastą edycję konkursu SONATA, przeznaczonym dla naukowców posiadających stopień doktora. Dofinansowanie uzyskał projekt „Badanie wzorców  aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeń ruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG” przygotowany przez dr. Dariusza Zapałę z Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Wartość dofinansowania to 845 964  zł.

W konkursie PRELUDIUM 18, w którym dofinansowanie mogą uzyskać projekty młodych naukowców, do dofinansowania zakwalifikowany został projekt mgr Nasturcji Toruj z Katedry Psychologii Ogólnej „Struktura osobowości w języku polskim: nierestrykcyjne badanie psycholeksykalne czasowników osobowościowych”. W tym przypadku kwota dofinansowania to 167 648 zł.

Serdecznie gratulujemy!


IV edycja Festiwalu Schumana

Instytut Myśli Schumana w Warszawie jest organizatorem corocznego Festiwalu Schumana. W tym roku odbywa się już IV edycja tego wydarzenia. KUL jest współorganizatorem jednego z wydarzeń Festiwalu. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne Festiwal musiał przenieść się ze Świątyni Opatrzności Bożej do Internetu. Kilkanaście wydarzeń festiwalowych - dyskusje, seminaria, spotkania modlitewne - będą odbywać się w dn. 9 maja – 7 czerwca. Dotyczą one zarówno spraw społeczno-politycznych, kulturowych, jak i gospodarczych. Jeden z paneli pt. Nauka społeczna kościoła w myśli świętego Jana Pawła II, Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieża Leona XIII i Sługi Bożego Roberta Schumana i doktrynie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" jest przygotowany i moderowany przez dr hab. Wojciecha Gizickiego, prof. KUL. Udział w dyskusji weźmie kilku pracowników KUL.
Zapisy do udziału przez stronę: http://europejskifestiwalschumana.com/zapisy/
Wydarzenie odbywa się na platformie MS Teams.