Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze:

  • Międzynarodowe prawo ekologiczne
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
  • Prawo dyplomatyczne i konsularne
  • Międzynarodowe prawo karne
  • Prawnomiędzynarodowe aspekty współpracy Polski z państwami sąsiednimi
  • Prawo europejskie
  • Źródła prawa międzynarodowego
  • Problematyka ludności w świetle prawa międzynarodowego
  • Problem użycia siły w świetle prawa międzynarodowego
  • Nauka i nauczanie prawa międzynarodowego

 

Organizacja konferencji naukowych

1. EKOLOGIA I PRAWO - Konferencja odbyła się w dniach 7 - 8 czerwca 1997 r. w Lublinie.
2. PRAWA CZŁOWIEKA. GENEZA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. W 50 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka- Konferencja odbyła się 10 grudnia 1998 r. w Lublinie.

3.STANY ZJEDNOCZONE PO 11 WRZEŚNIA 2001: Międzynarodowe i Prawne Reperkusje - Konferencja odbyła się 22-23 kwietnia 2004 r.

4. STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W POLSCE. Analiza i rekomendacje, 2008

5. Adapting to Future Challenges: Legal Education and Public Interest Law in Poland - Sprostać Wyzwaniom Przyszłości: Edukacja prawnicza i Prawo w interesie publicznym, 2008

6. Wspołczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy (Contemporary Issues in Labor Law: Polish and American Perspectives) - 20 października 2010

7. Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później, Warszawa 15-16 października 2015 r. (organizator: Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, w skład Komitetu Organizacyjnego wchodził dr Wojciech Sz. Staszewski)

program_konferencji_kongres_wiedeński

8. System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Warszawa, 13-14 października 2016 r. (organizator: Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, przy współudziale Wydziału Prawa UMCS, w skład Komitetu Organizacyjnego wchodził dr hab. Wojciech Sz. Staszewski)

program_konferencji

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2016, godz. 18:37 - Wojciech Staszewski