Kontakt


Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego

Collegium Joannis Pauli II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

sale: C-705; C-721


tel. (+48) 81 44-53-717 {sala C-705}; 

(+48) 81 44-53-721 {sala C-721}; 

 

fax. (+48) 81 44-53-721 {sala C-721};

(+48) 81 44-53-726 {Dziekanat WPPKiA}.

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2012, godz. 22:16