Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną jest prowadzone na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Instytucie Europeistyki.

 

Centrum ma charakter interdyscyplinarny. Misją Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną jest prowadzenie badań poświęconych europejskiemu prawu migracyjnemu i szeroko pojętej polityce migracyjnej. Szczególna uwaga w pracach grupy skupia się na kwestii ochrony praw migrantów, tak, by prace grupy i jej owoce w pełni wpisywały się w postulat orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy z 2004 r. „Migracje w poszukiwaniu pokoju".

 

Centrum współpracuje z Instytutem na rzecz Państwa Prawa (IPP) w ramach jego Programu Migracyjnego oraz Think – Tank, zwłaszcza zaś w ramach grupy badawczej MIGRA – TEAM, zrzeszającej badaczy prawa migracyjnego z różnych uniwersytetów i polskich ośrodków badawczych. Grupa ta stanowi swoiste forum wymiany wiedzy i prezentacji wyników badań naukowych z obszaru prawa migracyjnego i stanowi wzmocnienie oraz źródło kontaktów dla działalności Centrum.

 

Ponadto Centrum wydaje wspólną serię naukową Studia z prawa i polityki migracyjnej (Migration Law and Policy Studies) we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021, godz. 12:46 - Leszek Wojtowicz