POLSKIE CENTRUM PRAWA KOSMICZNEGO

IM. MANFREDA LACHCSA

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

ROZPOCZĄŁ PREZYDENCJĘ

 

W POLSKIM CENTRUM PRAWA KOSMICZNEGO

IM. MANFREDA LACHSA 

 

 

Dnia 26 listopada 2020 r.  - odbyła się III KONFERENCJA GÓRNICTWA KOSMICZNEGO (on-line), nad którą patronat sprawowali m.in. Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL. W Konferencji wziął udział dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, prof. KUL, który reprezentował Centrum i Katedrę oraz wygłosił przemówienie nt. Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa i jego działalności. 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

STRONA INTERNETOWA

 

 

 

 

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II.  Uroczystość ta była połączona z Konferencją Naukową "Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe". W uroczystości i konferencji uczestniczyli: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (który w imieniu KUL przejął przewodnictwo oraz przewodniczył jednej sesji konferencji), dr hab. Anna Kosińska (która wygłosiła referat pt."Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową w kosmosie. Studium przypadku"), dr Edyta Krzysztofik, dr Anna Szachoń-Pszenny (która wygłosiła referat pt. "Zarządzanie granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych - rola FRONTEX i EUROSUR) oraz mgr  Aliaksei Shulha.

 

 

20191115_prawo_kosmiczne_konferencja_29 20191115_prawo_kosmiczne_konferencja_79        20191115_prawo_kosmiczne_konferencja_77 20191115_prawo_kosmiczne_konferencja_45

 

20191115_prawo_kosmiczne_konferencja_92   20191115_prawo_kosmiczne_konferencja_80

 

 

Owocem konferencji jest publikacja, w której zawarte są m.in. artykuły pracowników Katedry dr hab. Wojciecha Sz. Staszewskiego oraz  dr hab. Anny Kosińskiej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Szachoń-Pszenny
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2020, godz. 10:31 - Anna Szachoń-Pszenny