Poniższe stanowisko jest odpowiedzią na pisma OZ NSZZ Solidarność" KUL  do Władz Uczelni  w sprawie uregulowania kosztów uzyskania przychodu pracowników wykonujących prace twórcze.

 

ws_50_kosztow_stanowisko_KUL_z_10_V_2018-1

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w zasadach korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Solidarność KUL podjęła starania o wyprawowanie uregulowań

w powyższej sprawie i wystosowała pismo do władz Uczelni .

Pismo w załączeniu.

 

 

 

Na wniosek zarządu OZ NSZZ "Solidarność" KUL publikujemy listę z pytaniami oraz postulatami, które trafiły do „Solidarność” w związku ze spotkaniem Władz KUL z pracownikami 26 stycznia 2018 roku. Pytania przesłano z sekretariatu "S" drogą E-Mail JM Księdzu Rektorowi 25 stycznia br.

 

 

29.11.2017

Deklaracja

Jeśli chcesz należeć do OZ NSZZ "Solidarność" - wypełnij poniższą deklarację i przynieś do biura (C-233) lub prześlij na adres: solidar@kul.pl

 

Deklaracja

 

Żegnamy Ciebie Ekscelencjo, Profesorze i Duszpasterzu „Solidarności” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

    Żegnamy Ciebie Profesorze w imieniu „Solidarności” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dla której od początku byłeś symbolem pielęgnowania życia w wielu wymiarach.

 

   

Rodzina stanowi naturalny i niezastąpiony element struktury społecznej – jest jej podstawową komórką i ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie całego państwa. W życiu społecznym to ona stanowi podstawę dla istnienia i funkcjonowania narodu, wartości wyniesione z domu rodzinnego decydują o postawie obywateli wobec ojczyzny.

Szukając odpowiedzi na pytanie o przyczyny wzrostu gospodarczego najczęściej podaje się kategorie ekonomiczne takie jak choćby polityka monetarna, stopy procentowe, wysokość podatków, polityka eksportowa i importowa etc. Czy te narzędzia są jednak wystarczające? 

Zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w Akcji Przekazujemy Przedmioty Potrzebującym

 

- Oferty (zdjęcie z opisem) należy przysyłać na adres dsolidar@kul.pl wraz z kontaktem do właściciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zwycięstwo niezależnej myśli w postaci narodzin masowego ruchu społecznego i powstania Związku dało nam wszystkim, przeżywającym ten czas w pamiętnym roku 1980, nadzieję, a także impuls do działania w sferze społecznej, niedostępnej w czasach „władzy ludowej”. 

 

 

Serdecznie gratuluję Koledze dr. Andrzejowi Januszewskiemu wyboru! Życzę Mu dużo sił, wytrwałości i cierpliwości w przewodniczeniu Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność KUL. Wiem, że Jego predyspozycje osobowościowe, intelektualne i społeczne będą dobrze służyć sprawom naszego Związku i dobru Uczelni. Gorąco dziękuję moim Współpracownikom - najpierw Koleżance Dorocie Marzec, która w sposób doskonały prowadzi sekretariat. Dzięki Jej postawie i zaangażowaniu jest on nie tylko bardzo przyjaznym miejscem załatwiania spraw pracowniczych i związkowych, ale także rozmów oraz duchowego i psychicznego wsparcia. Jestem wdzięczny Komisji Uczelnianej, z którą współpracowałem w roku ubiegłym. Dziękuję wszystkim, a w szczególności Koledze dr. Andrzejowi Jurosowi, który służy swoim wielkim doświadczeniem, wiedzą, dojrzałą postawą duchową oraz zaangażowaniem w sprawy innych osób. Z wielką atencją kieruję moją wdzięczność do Kolegi prof. dr. hab. Arkadiusza Jabłońskiego, który jako wiceprzewodniczący swoją pracą w naszym Związku, bardzo dobitnie przekonuje społeczność uniwersytecką o potrzebie tworzenia wspólnoty pracowniczej, którą tworzą także nasi Profesorowie. Jego odważna i aktywna obecność w pracach Komisji, podnosi jej rangę i wzmacnia jakość rozwiązań. Dziękuję także Koledze dr. Pawłowi Janowskiemu, który podjął liczne inicjatywy na forum zewnętrznym (Regionalna Sekcja Nauki. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność, udział w Prezydium KSN. współpraca z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, redakcja dwutygodnika "Przegląd Oświatowy, felietony w "Tygodniku Solidarność"). Dziękuję także za inicjatywę i pracę związaną z przygotowaniem "Tygodnia bł. ks. Jerzego Popiełuszki w KUL" oraz wykonaniem sztandaru naszej organizacji. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję Koleżance prof. dr. hab. Alinie Rynio i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego tygodnia. Był on wielkim wydarzeniem dla całej społeczności, a ks. Jerzy jeszcze mocniej został z nią związany. Oby inspirowała nas Jego Osoba i czyny. 

 

                                                                    Tomasz Ożóg

W dniach 12-19 IV 2015 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gościł relikwie swojego byłego studenta bł. ks. J. Popiełuszki. Peregrynacja odbywała się z inicjatywy Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem abpa Stanisława Budzika, Wielkiego Kanclerza KUL.

W dniu 5 maja 2015 roku przewodniczący Piotr Duda w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podpisał z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą „Umowę programową” oraz oficjalnie udzielił mu poparcia.Tutaj pełna treść porozumienia.

Sztab protestacyjny trzech central związkowych zdecydował o rozpoczęciu akcji protestacyjno-strajkowych.

 

Jedynie zorganizowani w związek zawodowy coś znaczymy - mówi bokser Damian Jonak, mistrz świata federacji WBC i IBC, członek NSZZ „Solidarność”, w rozmowie z Michałem Miłoszem. Jonak wytatuowane na plecach logo Związku prezentuje podczas walk.


Na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP w dniach 3-5.12 br. przyjęto uchwałę o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Jana Pawła II. Decyzję przyjęto niemal jednogłośnie, przy zaledwie 4 przeciwnych i 5 wstrzymujących się.
 

 W sierpniu br. Stolica Apostolska ustanowiła bł. ks. Jerzego patronem NSZZ „Solidarność”. Obecnie rozpoczął się jego proces kanonizacyjny na szczeblu podparyskiej diecezji Creteil, na terenie której wydarzył się cud za wstawiennictwem bł. ks. Popiełuszki – uzdrowienie chorego na raka krwi 56-letniego Francois Audelana.

 

PROPOZYCJA ZMIANY ART. 151

w ustawie z dnia 25 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w sejmowej Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego w dniu 27 maja 2014

została odrzucona głosami posłów Platformy Obywatelskiej!

 

 

 

W sejmie podczas dwudniowego posiedzenia stałej Podkomisji ENM zakończono rozpatrywanie poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2085). W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Rady KSN: Tadeusz Kulik i Wojciech Pillich.

 

 

NIE BĘDZIE JUŻ GORSZYCH ETATÓW

 

WYTRWAŁOŚĆ I DETERMINACJA Solidarności przynosi wymierne efekty!


Pracodawca będzie musiał uzasadnić ewentualne zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas określony. A także skonsultować je ze związkami zawodowymi – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Jest to reakcja na skargę NSZZ Solidarność skierowaną do Komisji Europejskiej.

 

 

 

KAI  11.11.2013

- Demokracja bez wartości przeradza się w zakamuflowany totalitaryzm, broń nas Panie przed nowym totalitaryzmem - mówił w poniedziałek w homilii biskup ordynariusz Kazimierz Ryczan podczas mszy św. za Ojczyznę w bazylice katedralnej w Kielcach.

w sprawie udziału przedstawiciela Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w posiedzeniach Komitetu Równości ETUCE

 

 

Wrześniowy protest staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce – zwraca uwagę Piotr Duda po zapoznaniu się z projektem ustawy autorstwa posła Jarosa.

Zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie 23 sierpnia br.:

24.07.2013

OŚWIADCZENIE

Lublin, dn. 24.07.2013 r.

  

Oświadczenie

 

 

                Oświadczam, że od początku istnienia NSZZ „Solidarność” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wszystkie prace Komisji Uczelnianej i przewodniczącego wykonywane są społecznie, bez żadnej gratyfikacji materialnej. 

 

Z wyrazami szacunku

 

    Dr Tomasz Ożóg

W bieżącym roku przypada 70 rocznica krwawej rzezi na Wołyniu. W okresie od lutego 1943 do lutego 1944 nacjonaliści ukraińscy (przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej) dokonali masowego mordu na ludności byłego  województwa wołyńskiego II RP.

 

            Lublin, 2012-10-01

 

                                               Jego Magnificencja

                                               Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński

                                               Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

            Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest wstrząśnięta i głęboko zaniepokojona perspektywą zwolnień pracowników naszego Uniwersytetu.

 

 

 

List od Piotra Dudy do Donalda Tuska

 

Szanowny Panie Premierze!
       Pozwalam sobie przesłać Panu belgijski dodatek francuskiego „Le Soir”, który
zwraca uwagę na ogromny polski problem „umów śmieciowych”. Czytając o
wielkim niekwestionowanym sukcesie jaki nasz kraj uzyskał po odzyskaniu
niepodległości, możemy przeczytać m.in.:

  

 Kraków, 11.04.2012 r.

 

   Apel Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ „Solidarność”

Oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki  ZNP   

do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

o ratowanie  polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

 

 

 

Szanowni Państwo.
powiadamiamy, że z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. Nr 243, z 2011 r, poz. 1447.
 02.12.2011

Spór Zbiorowy

Co to jest spór zbiorowy?

Spór zbiorowy to spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków prac, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszenia się w związkach zawodowych.

 

 

"Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczać, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą."